Jan Molič publikováno 24. 9. 2018 v 12:48

Zahájena první etapa výměny elektroměrů

Prosíme členy, kteří mají elektroměr, aby neprodleně uhradili první splátku ve výši min. 1000 Kč na účet osady. (Na letošní členské schůzi byly odhlasovány celkem 2000 Kč za výměnu elektroměrů, která se uskuteční letos a příští rok.) č. účtu  2901236933/2010, variabilní symbol = číslo zahrádky.

V rozvodných skříních budou vyměněny elektroměry typu "Křižík" za digitální, dále všechny jističe a skříně budou zaplombovány. Jelikož je skříní 52 a rekonstrukce jedné vyjde na cca 8500 Kč, jde o částku, kterou nelze pokrýt z plateb do fondu oprav. Přesto je to částka velmi nízká oproti konkurenčním nabídkám - v podstatě poloviční - a dříve či později by se výměna stejně musela udělat.

Důvodem výměny je ale především fakt, že současné elektroměry jsou jednak poruchové a jednak neměří spolehlivě. Dochází kvůli tomu ke značným rozdílům vůči tomu, co naměří centrální elektroměr PRE.

Letos bude rekonstruováno 25 skříní, příští rok zbytek. Letos tedy od Vás budeme pořebovat 1000 Kč a příští rok dalších 1000 Kč. Neproinvestované peníze budou samozřejmě vráceny.


Jan Molič publikováno 8. 8. 2018 v 14:36

Oprava prameniště a lepší regulace vody

Minulý týden jsme našli hlavní trubku, která rozvádí vodu ze zásobních nádrží. V dohledné době na ni bude nainstalováno regulační šoupě, které by mělo umožnit "odříznout" přibližně spodní polovinu kolonie od vody. Voda by se tak měla dostat k horní polovině, tedy zahrádkám 100 až 200. Samozřejmě až v praxi se ukáže, do jaké míry to bude fungovat.

Byl také opraven únik vody u pramene. Práce ještě není hotova, avšak už nyní přitéká o něco více vody.

Ukazuje se, že ačkoli je sucho, pramen stále vydatně teče; odhadem určitě 2 m3 za hodinu. To je velmi dobré a vnáší to další argumenty do diskuse k tomu, co dál se zajištěním závlahové vody. Momentálně zjišťujeme, kolik by stály nové rozvody pitné vody, abychom měli co porovnávat. Pitná voda má však své pro i proti, a zejména s ohledem do budoucna bude jistě upřednostňováno, aby nebyla používána k zálivce. Je nutno to také zvážit.

Až se ukáže, na kolik pomohlo nové regulační šoupě a bude znám odhad ceny rozvodů pitné vody, uspořádáme setkání u pramene. Tam bychom vás seznámili s klady i zápory jednotlivých variant.


Jan Molič publikováno 12. 7. 2018 v 19:06

Soudní jednání ohledně neplatnosti Výroční členské schůze r. 2017, potažmo sporu s uživateli pozemku "300"

Dne 16.8. od 9:30 se koná soudní jednání u Městského soudu v Praze 2, se sídlem Slezská 9 v místnosti č. dveří 362 (3. patro). Jde o výsledek žaloby ze strany uživatelů pozemku "300", kteří napadají platnost loňské výroční členské schůze (kde bylo odsouhlaseno, že není zájem prodávat pozemek "300"). Na jednání jste zváni!


Jan Molič publikováno 7. 6. 2018 v 09:31

Víkend otevřených zahrad

9. a 10. června také u nás proběhne Víkend otevřených zahrad. Jedná se o akci, která, podobně jako Noc muzejí, zpřístupňuje nejrůznější zahrady.

Součástí bude i malé občerstvení; konkrétně chceme zkusit první grilování a posezení v prostoru před zasedačkou u hlavní brány. Všichni jste tam vítáni! „Erární“ špekáčky zajistíme, taktéž čaj a kávu.

Kdokoli byste měli chuť podílet se na organizaci, dejte vědět na tel. 777897567. Stačilo by třeba, kdybyste byli ochotni ukázat svoji zahrádku, případně povykládat něco o problémech při pěstování a podobně.

Komentované prohlídky:
SO 10:00, 13:00, 15:30
NE 10:00, 11:30, 14:30


Viz web akce www.vikendotevrenychzahrad.cz

(pro více info klikněte na zmenšeninu letáku)


Jan Molič publikováno 27. 5. 2018 v 09:11

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad.

Výzkum probíhá ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy a jeho výsledky budou použity ke zpracování koncepce rozvoje zahrádkových osad v Praze.

Výsledky budou součástí Generelu zahrádkových osad, proto Vám vděční za jeho případné rozšížení i mezi další osady.

 

 

 

Možnost jak vyplnit:

a) online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndUdnm1fK-93NEVpmaEJNEziVYjgAdtHBYpeoYuPJnvDA1w/viewform

b) v papírové podobě, verze pro tisk ZDE

Dotazník je anonymní, ale uvádí se v něm název kolonie. Bylo by tudíž dobré, kdyby právě od nás, ze Zbraslavi-Kamínky, došlo co nejvíce vyplněných dotazníků. Může nám to pomoci do budoucna.

Pokud jste vyplnili dotazník v papírové podobě, který byl rozdáván na Výroční členské schůzi, můžete jej doručit buď na adresu na něm uvedenou nebo ho přeložený vhoďte do schránky na naší kanceláři u hlavní brány.


Jan Molič publikováno 16. 5. 2018 v 22:00

Pár technických detailů k rozvodu užitkové vody a možné řešení

Regulace byla a je prováděna pouze tak, že je voda zastavena úplně po několik dní a pak je v daný čas puštěna. Toto je prováděno otevřením tří šoupat, která jsou na obrázku označena zeleně (klikněte na obrázek pro větší zobrazení) .

Jelikož je celá kolonie ve svahu, voda začně přirozeně proudit nejdříve dolů. Je evidentní, že tento způsob regulace mnoho neřeší - než se voda dostane k výše položeným zahrádkám, trvá to přes půl hodiny (až se zaplní spodek, a navíc tam musí být menší odběr než kolik vytéká z nádrží). Jenže v tu chvíli, tedy okolo 18:45 jsou nádrže téměř prázdné, takže nahoře voda teče jen pár minut. V období sucha totiž klesá vydatnost pramene a při regulaci 3x týdně se nádrže naplní jen z poloviny.

Řešením by bylo, umístit další šoupě někam do poloviny kolonie na hlavní potrubí (na obrázku označeno červeně). Tím by šlo uzavřít vodu do celé spodní části kolonie, takže by ji výše položené zahrádky dostaly přednostně. Regulace by se pak prováděla tak, že by dva dny bylo šoupě uzavřeno (vodu by měly výše položené zahrádky) a dva dny by bylo otevřeno (voda by tekla do nižších poloh).

Toto řešení hodláme realizovat co nejdříve. Zatím jsme alespoň objevili šoupě pro úplný spodek kolonie (označeno modře), které jsme trochu "přiškrtili". Zdá se, že to pomohlo a nahoru už alespoň něco doteče.

Současný systém prostě neumožňuje lepší regulaci. Pak jsou tam ovšem šoupata pro jednotlivé uličky, jenže ta se nalézají kdesi na zahrádkách, a tudíž nejsou vhodná pro častou manipulaci.

Dříve se to řešilo ještě tak, že se voda pouštěla jen jednou týdně, takže se mezitím stihly zásobní nádrže napustit celé (nikoli jen z poloviny, jako když se voda pouští 3x týdně). Jenže to taky není systémové řešení. To regulační šoupě (červené) je opravdu asi jedinou možností, jak konečně zajistit vodu pro všechny.

 


Jan Molič publikováno 16. 5. 2018 v 19:30

Dorazila první várka IBC nádrží

Jsme rádi, že jste využili možnosti hromadného objednání 1000litrových IBC nádrží. Dnes dorazila první várka, zbytek v průběhu 14 dnů.

tip: nádrže je možno zaizolovat polystyrenem nebo je navíc částečně zapustit do země -> pak je nemusíte na zimu vypouštět
Podle letošních zkušeností nádrž vydržela zimu i bez izolace a  jediné co zamrzlo, byl výpustní kohout (přežil to). Doporučuje se také do nádrže vhodit částečně napuštěné a uzavřené PET láhve, prý to pomůže.


Jan Molič publikováno 11. 5. 2018 v 11:25

Proč je elektřina ve vyúčtování 07/2016 až 07/2017?

Množí se dotazy, proč je ve vyúčtování elektřina za období 07/2016 až 07/2017.

Samozřejmě to je špatně. Tedy, částečně:

Jde o to, že PRE dělá odečty elektřiny k 7. měsíci. Když se počítá celková spotřeba kolonie, jsou to rozdíly mezi fakturami 07/2016 a 07/2017. Z toho se pak vypočítá také cena 1 kWh. Odečty elektřiny dílčích elektroměrů se však provádějí koncem října. Správně to tedy mělo být 10/2016 až 10/2017 (myšleno konec října).

Od příštího roku chceme vyúčtování elektřiny sladit s kalendářním rokem. Proto jsme si již nechali udělat mimořádnou fakturaci k 31.12.2017. Letos jsme to ještě nechali tak, jak se to dělávalo. 31.12.2018 provedeme další mimořádnou fakturaci, a navíc uděláme odečty elektroměrů také ke konci roku.


Jan Molič publikováno 9. 5. 2018 v 16:15

Stav řešení dodávky závlahové vody

Letošní rok je jiný z toho důvodu, že sezona začala předčasně a naráz. To způsobilo, že si hodně lidí začalo plnit nádrže a bazény už v dubnu. Jiné roky, kdy jaro bylo jarem, problém tohle nebyl - ostatně naplnit si malý bazén na jaře je povoleno. Pramen dosud teče vydatně.

V létě bývá situace podobná, ale má jiný důvod. V tu dobu bývají nádrže i bazény již napuštěny, ale naopak klesá vydatnost pramene. Výsledek je stejný - nedostatek vody.

V obou případech jde o to, že kolonie je na kopci, takže voda teče přednostně do spodních částí.

V současnosti regulace spočívá v tom, že se voda buď pustí do celé kolonie a nebo úplně uzavře. To skoro nefunguje. Smysl by měl regulační ventil někde uprostřed kolonie (např. na úrovni WC), který by uzavíral celý spodek. Regulace vody by pak spočívala v otvírání a zavírání tohoto ventilu (pouštění vody hořejšku a spodku).

Dobrá zpráva je, že o víkendu objevil náš vodohospodář ventil, kterým lze částečně regulovat spodní část kolonie - to se již stalo a zdá se, že voda se dostala i do vyšších partií (ventil však funguje jen pro malou část, a tak je otázkou, zda to bude stačit).  Včera jsme objevili další ventily pro jednotlivé uličky zvlášť. Ty se však nacházejí na zahrádkách a byly by pro častou regulaci nepraktické.

Spíše tedy uvidíme, zda stačí ten objevený ventil a pokud ne, nainstalovali bychom elektronicky řízený někde v polovině kolonie.

Vodu budeme i nadále regulovat, ale jen tak, aby se zajistilo, že budou plné zásobníky v následující dny a hodinu:

 

út, čt, so 18 h

 

Jinak vodu necháme puštěnou.


Jan Molič publikováno 7. 5. 2018 v 13:06

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

v sobotu 26.5.2018 v Černém divadle J. Srnce , začátek od 9h, prezence od 8h.


Jan Molič publikováno 4. 5. 2018 v 13:03

Nabídka nádrží na vodu

Organizujeme nákup 1000litrových IBC nádrží. Cena 1500 Kč nádrž na dřevěné paletě, 1600 Kč s pozink dnem. Doprava 500 Kč se pak rozpočítá na všechny, kdo si objednají.  Na zájemce budeme čekat do pondělka 7.5.2018 včetně. Kontakt: 777897567


Jan Molič publikováno 4. 5. 2018 v 11:02

Regulace vody

Vzhledem k vysoké spotřebě vody a na základě požadavku některých členů jsme nuceni začít s regulací vody.

argument pro regulaci: Jsme na kopci, a tudíž voda stéká přednostně do nižších částí kolonie, takže výše položené zahrádky nemají vodu vůbec.

argument proti regulaci: Když se řekne, že voda poteče mezi 18-19 hodinou, lidé zapomenou zavřít kohoutky (či je záměrně nechají otevřené). Výsledkem je, že mezi 18-19 hodinou výše položené zahrádky opět nemají vodu. Tím spíše si pak lidé stěžují, protože voda téci měla, ale neteče ani mezi tou 18-19 hodinou ani jindy v týdnu. Naopak když se nereguluje, teče alespoň mimo špičku. (zkušenosti z praxe)

Bylo rozhodnuto, že regulovat vodu budeme.

Věc by vyřešilo, kdyby šlo  jednotlivé uličky regulovat zvlášť. Instalace regulačních kohoutů bude asi nevyhnutelná, protože spotřeba vody je obrovská. Nahoře máme pět čtyřicetikubíkových nádrží (dohromady zásobu asi 180 kubíků vody) a tato zásoba bývá spotřebována během jediného dne! Trvá přitom pět až sedm dní, než se nádrže doplní. Teď je sucho, ale nic by na tom nezměnilo ani kdyby z pramene přitékalo dvakrát více vody.

V současnosti existují dvě řešení:
1) šetřit s vodou
2) pořídit si nádrže, zachytávat vodu ze střechy a doplňovat je tehdy, když voda teče

Kdo by měl zájem o pořízení 1000litrové IBC nádrže (ty hranaté v kleci), prodává je jeden pán za asi 1500 Kč/ks. Kdyby se nás sešlo víc, byl by je ochoten dovézt zdarma. V případě zájmu volejte na 777897567, zkusíme to zorganizovat.


Jan Molič publikováno 13. 4. 2018 v 21:32

Zastupitelstvo MČ Zbraslav schválilo návrh změny Územního plánu

Jak možná víte, zatím je naše kolonie v Územním plánu vedena jako "zahrádkářská osada/rezerva pro výstavbu". Právě tato rezerva pro výstavbu by měla být vyškrtnuta. Zároveň by se do Metropolitního plánu (který nahradí někdo okolo roku 2022 současný Územní plán) měla dostat parcela zahrádek "400" též jako zahrádkářská osada. Prostě tak, aby bylo celé současné území zahrádkářské kolonie vedeno pouze jako zahrádkářská osada. Samozřejmě než začne Metropolitní plán platit, bude se konat ještě mnoho kol připomínek. Přesto nám zastupitelstvo dalo další signál, že s námi, jakožto zahrádkářskou kolonií, do budoucna počítá. Také proto letos hodláme realizovat finančně náročné projekty. Vztahy s Městskou částí jsou v současnosti velmi dobré.

 


Jan Molič publikováno 29. 3. 2018 v 12:37

Zažádejte si o kompostér zdarma

Na stránkách ZDE je možno vyplnit formulář a zažádat o kompostér zdarma. Ještě zbývá 150 ks kompostérů.

  • jako adresu vyplňte ulici Nad Kamínkou 1
  • do poznámky zadejte, že jde o zahrádkářskou kolonii Kamínka, kde nejsou čísla popisná ani evidenční
  • jako číslo pozemku zadejte parcelu 2873/1 (zahrádky 1-202) nebo 2874/119 (zahrádky 301-332) nebo 2868/2 (zahrádky 401-415)

Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:43

Kontejner na bioodpad 14.4.

Kontejner na bioodpad bude přistaven za zahr. kolonií (na "parkovišti") 14.4. mezi 8-10 hodinou.


Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:30

Zveme vás na zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav

Jednat se bude o změně návrhu Metropolitního plánu. Byli bychom rádi, aby byla naše kolonie v plánu zanesena celá jako zahrádkářská osada. Jde o bod č. 8 programu schůze zastupitelstva.


Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:17

Užitková voda poteče od 7.4.

Tak nám to prasklo, ale už je to zase opraveno. Provoz užitkové vody bude tedy zahájen 7.4.


Jan Molič publikováno 15. 3. 2018 v 15:45

Pozvánka na přednášku o zahradní a krajinné architektuře 21.3.

Koná se v 15:45 na Katedře zahradní a krajinné architektury, budova MCEVII (6. patro od výtahů vpravo).

Před budovou je možno zaparkovat. U vjezdu se závorou říct, že jdete na Katedru zahr. a krajinné architektury.

Po přednášce můžeme jít na podvečerní procházku do naší krásné výukové zahrady Libosadu.

Těším se na viděnku a zdravím
Lucka Mia


Jan Molič publikováno 15. 3. 2018 v 12:37

Co je nového a co chystáme letos

Hodláme uskutečnit dva finančně náročné projekty:

 

- Prvním je zanesení vodovodu zálivkové vody (včetně vodárny v Belvederu) do katastru. Vodovod v současnosti jakoby oficiálně neexistuje, a tudiž je riziko, že bychom mohli o vodu v budoucnu přijít.

 

- Druhým projektem je výměna elektroměrů za digitální. Cílem je, aby nedocházelo k rozdílům ve spotřebě elektřiny naměřené na hlavním elektroměru PRE a podružných elektroměrech.

Oboje se samozřejmě vyplatí až z dlouhodobého hlediska. Nepředpokládá se tudíž, že bychom měli jako kolonie v dohledné době končit. Vztahy s městem jsou nyní na velice dobré úrovni, dokonce v návrhu Metropolitního plánu je kolonie zanesena již jako zahrádkářská osada (bohužel ne úplně celá; momentálně na tom ale pracujeme).

 

Kromě toho stále nebyla provedena výměna potrubí vodovodu na hřišti ZŠ, což se mělo stát již loni, ale město dosud nevybralo firmu. Poněvadž se také čeká na účetní závěrku, uvidíme, kolik si toho budeme vůbec moci dovolit a zda třeba tu výměnu elektroměrů neuděláme na etapy. Voda je pro nás prioritní.

 

Jako loni se budeme snažit o přistavení kontejnerů na bioodpad. Také zamýšlíme objednat štěrk na vyspravení cest (kdo bude chtít, tak si poté cestu u zahrádky vyspraví svépomocí). Bylo by fajn, kdyby se našly i prostředky na zpevnění prostoru okolo WC a opravu plotu – ovšem to až podle finanční náročnosti výše zmíněných projektů.

 

Město nám dále přislíbilo, že bychom mohli využívat prodejní stánek na tržišti a mít možnost prodávat tam přebytky. Možná bychom také mohli pořídit pár skládacích stolů a udělat posezení s možností prodeje přebytků u hlavní brány? Záleží na lidech ochotných se na tom podílet.

 

No a pak jsou tu nepříjemné věci, jako běžící soudní spor s uživateli pozemku „300“, který pořádně ještě ani nezačal - ale tím jsem opravdu končit nechtěl.

 

Takže přeji hezký začátek jara!

 

předseda

 

P.S. Schůze se uskuteční někdy v půlce/koncem dubna. Pozvánky s vyúčtováním dostanete jako obvykle poštou. Bude v nich také heslo pro webové stránky.

 


Jan Molič publikováno 12. 3. 2018 v 10:44

Příští schůze výboru 20.3.2018

Příští schůze výboru se koná 20.3.2018, tentokrát od 18:00, nikoli 17:30!


Jan Molič publikováno 9. 2. 2018 v 11:11

ZMĚNA: Příští schůze výboru 21.2.2018

Příští schůze výboru se bude konat 21.2.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány), tedy ve středu a nikoli v původně avizovaný čtvrtek.


Jan Molič publikováno 15. 12. 2017 v 09:34

Letošní úroda

Ovoci se letos sice nedařilo, zato se povedly jiné pěkné kousky. Například tato 27kilová dýně pana Václava Vondry. Pokud máte také nějaké zajímavé foto, zašlete je na mail jan.molic @ 1984.cz, umístíme ho do galerie na stránkách.


Jan Molič publikováno 14. 12. 2017 v 19:12

Schůze výboru 11.1.2017

Příští schůze výboru se bude konat 11.1.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 14. 12. 2017 v 16:29

Schůze výboru 14.12.2017

Příští schůze výboru se bude konat 14.12.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 20. 11. 2017 v 17:30

Schůze výboru 23.11.2017

Příští schůze výboru se bude konat 23.11.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 12. 10. 2017 v 10:37

Kontejnery na bioodpad 21.10. a 4.11. 2017

Letos budou opět díky spolupráci s MČ Zbraslav přistaveny kontejnery na bioodpad.

21.10. u hlavní brány (u autobusové zastávky) od 9:00 a dále 4.11. za kolonií na "parkovišti" od 9;00.

Do kontejnerů můžete naházet větve, trávu, prostě cokoli, co je zkompostovatelné. Výjimku tedy tvoří tlusté kmeny, které firma nevezme.


Jan Molič publikováno 12. 10. 2017 v 10:36

Uzavření vody 30.10.

K plánovanému uzavření vody dojde 30.10., v případě hrozících mrazů dříve.


Jan Molič publikováno 8. 10. 2017 v 10:57

Stav řešení užitkové vody a prameniště

V dohledné době proběhne geometrické zaměření vodovodu užitkové vody z Belvederu. Cílem je, zanést vodovod do katastru.

Dále zamýšlíme revitalizovat prameniště v Belvederu. Jednak je potřeba jej zabezpečit proti vandalům, kteří nám letos ucpávali přítok, jednak obnovit nefunkční drenáže. Koncem listopadu bude proveden hydrogeologický průzkum, který navrhne konkrétní postup prací. Ten poté představíme městu ke schválení (úpravy v Belvederu byly financovány z evropských fondů, tudíž tam není možno jen tak kopat).

 


Jan Molič publikováno 8. 10. 2017 v 10:38

Jak je to s těmi elektroměry?

Poptali jsme několik firem a ukázalo se, že výměna elektroměrů bude finančně náročnější. Rozvaděčů je 50 a předělat jeden by vyšlo na cca 15.000 Kč.  Vzhledem k tomu, že je elektroinstalace 30 let stará, bude nutno vyměnit celé jejich vnitřky (nové DIN lišty, jističe). Stejně je to ale nevyhnutelné.

Rozhodli jsme se proto, že uděláme následující:

1. odpojíme zásuvky 400V, aby se na ně nebylo možno načerno připojovat (hotovo)
2. uzamkneme přístup ke kabelům
3. kontroly a odečty budeme provádět často, navíc také v zimě;  budeme také porovnávat odběry s celkovým stavem na elektroměru PRE a v případě, že čísla nebudou sedět, budeme hledat příčinu
4. zkusíme předělat jeden rozvaděč, abychom zjistili reálnou náročnost
5. vadné elektroměry (Křižík) budeme již nahrazovat digitálními; je však nutno vybrat vhodný typ a značku, aby do budoucna nevnikl mix nekompatibilních technologií; existují totiž digitální elektroměry, které umějí data bezdrátově posílat a přitom komunikují mezi sebou


Jan Molič publikováno 3. 10. 2017 v 10:44

Víte o někom, s kým by stálo za to udělat rozhovor?

Určitě v naší kolonii existují lidé, kteří mají mnohaleté pěstitelské zkušenosti, jsou pamětníci a mají staré fotografie, nebo jsou jinak něčím zajímaví. Rádi bychom s nimi udělali rozhovor.

Ozvěte se nám!


Jan Molič publikováno 20. 9. 2017 v 21:48

Máme nové stránky!

Konečně  se podařilo zprovoznit nové stránky. Ty by měly napomoci lepší informovanosti a umožnit, aby se více lidí mohlo zapojit do dění v kolonii.


Dostávat novinky e-mailem

Chcete dostávat novinky z naší zahrádkářské osady e-mailem?

Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.