Jan Molič publikováno 2. 9. 2021 v 14:22

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Zveme Vás na výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav – Kamínka, která se koná v sobotu dne 18. 9. 2021 od 9.00 hodin, prezence od 8.00 hodin v sále bývalého Divadla Jiřího Srnce, dnes TJ Sokol Zbraslav, U Lékárny 597, 156 00 Zbraslav.

Program:

 1. Zahájení: zjištění prezence a schválení programu schůze
  • volba návrhové komise
  • volba volební komise
  • volba zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze
  • Projednání a hlasování
 3. Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2020
  • Projednání a hlasování
 4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2021
  • Projednání a hlasování
 5. Zpráva kontrolní komise
  • Projednání a hlasování
 6. Převedení zisku z členských známek do fondu oprav
  • Projednání a hlasování
 7. Volba chybějících členů kontrolní komise a schválení kooptovaných členů výboru
  • Projednání a hlasování
 8. Schválení bodů osadního řádu
  • Zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t osadou
  • příspěvek při přijetí nového člena 5 000,- Kč (při převodu v rodině 500,-)
  • schvalování metodou per rollam (jak pro hlasování výboru, tak pro VČS)
  • zachování klidu o nedělích a svátcích
  • Projednání a hlasování
 9. Diskuse
 10. Usnesení
  • Projednání a hlasování
 11. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

Dokumenty k výroční členské schůzi jsou zveřejněny na naší osadní webové stránce www.zahradkarizbraslav.cz

V Praze dne 1. 9. 2021
Výbor ZO ČZS Zbraslav – Kamínka

Dostávat novinky e-mailem

Chcete dostávat novinky z naší zahrádkářské osady e-mailem?

Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.