Jan Molič publikováno 21. 6. 2024 v 13:43

Hromadný nákup tisícilitrových IBC nádrží

Ukazuje se, že ti zahrádkáři, kteří si pořídili IBC nádrže, mají dosud vodu na zalévání. Bohužel jich je jen okolo deseti procent. Chtěli bychom proto opět zorganizovat hromadný nákup těchto nádrží, tak jako v roce 2018. Cena za kus je dosud okolo dvou tisíc korun, ovšem pokud bude sucho, může se opět vyšplhat přes dvojnásobek.

** Prosíme dejte obratem vědět, zda byste měli zájem a o kolik kusů. **

Je potřeba být připraveni na to, že situace s vodou se bude opakovat. Ostatně není to žádná novinka. Kromě loňského deštivého léta byly výpadky každoročně. Ani kdybychom zavedli pitnou vodu, nemusela by téct celé léto, takže mít zásobu je nutnost.

IBC nádrže mají oproti sudům několik výhod:

 • nezabírají místo (do jedné se vejdou tři běžné sudy)
 • není nutné je na zimu vypouštět a vodu máte hned zjara (vlastní zkušenost přes deset let)
 • lze je stavět na sebe (a nechat například porůst vínem)
 • vydrží na slunci (kdežto plastové sudy za několik let křehnou a praskají)

Nejlepší by byl stav, kdyby každá zahrádka měla několik IBC nádrží. Ze střechy v zimě naprší okolo šesti kubíků vody, což je právě šest takových nádrží. V podstatě jde o stejné množství vody, jaké se spotřebuje za sezonu zalévání.

(Další ověřený způsob jak ušetřit vodu je pokrytí záhonů kartonem nebo slámou. Plevel neproroste, rostliny se nedotýkají mokré hlíny, odráží to slunce a třeba ve skleníku se sníží výpar natolik, že stačí zalévat jednou za čtyři dny.)

P.S. Voda poteče v sobotu od 11 hodin v horní části kolonie (od uličky 6 a řady zahrádek směrem k lomu), poté cca od 12 hodin do zbytku osady.


Jan Molič publikováno 20. 6. 2024 v 22:25

Regulace vody

Dobrá zpráva je, že pramen začal opět téct. Dává však méně vody než dřív.

Voda bude regulována a poteče pouze jednou týdně až se naplní zásobníky, a to každou sobotu:

 • od 11 hodin do horní části kolonie (zahrádky od uličky č. 6, řada směrem k lomu)
 • od 12 hodin do dolní části kolonie (zahrádky v uličce č. 6, řada směrem k sídlišti).

Výpadkem pramene se bohužel ukázalo, že pramen, který fungoval sto let, není už spolehlivý. To je podstatná změna plánu s legalizací a rekonstrukcí stávajícího systému.

Důvodů, proč jsme se pustili do legalizace, bylo několik. Zaprvé prameny dosud fungovaly spolehlivě i za suchého období. Zadruhé cena této vody je výrazně levnější než pitné, asi 10 kč za kubík oproti 140 kč za pitnou. Zatřetí je riziko, že pitnou vodou bude zakázáno zalévat nebo ji vodárny zastaví. Před dvěma roky takový zákaz platil ve Vraném.

Nakonec asi nezbude než zavést pitnou vodu, přesto necháme nacenit ještě jednu variantu čerpání z Vltavy. Před dvěma roky jsme nechali zpracovat podobný posudek, ale cena projektu byla tak vysoká, že jsme tuto možnost zamítli. Technicky nic není nemožné, jenže výslednou cenu zdaleka netvoří jen materiál, nýbrž práce. Zkusíme nacenit ještě další variantu, jinou trasu, třeba by byla levnější. (Varianty jako studny už nepřipadají v úvahu, pakliže na dosud spolehlivý pramen není spoleh.)

Dále jsme odsouhlasili vytvoření druhé, nouzové přípojky na pitnou vodu, ale bez stočného. Její cena by nemusela být 140 kč, ale poloviční. V podstatě se jedná o formalitu, neboť přípojka u WC již existuje a pouze by se na ni osadil další vodoměr. Tahle přípojka by sloužila jako pojistka, kdyby třeba v srpnu nebyl dostatek vody, tak bychom zásobníky doplnili pitnou. Otázkou je, zdali vodárny vůbec na něco takového přistoupí, když uvidí jakou máme spotřebu, a zejména pokud by bylo sucho.

Nutno podotknout, že jsme byli zvyklí na obrovskou spotřebu. Když se voda pustí, tak během hodiny ze zásobníků někam zmizí 120 kubíků. Pro představu je to 120 hranatých IBC nádrží!

Proto je nyní důležité šetřit. ** Není možné zalévat trávníky natož dopouštět bazény. ** Vody je teoreticky dost. Je to těch 120 kusů IBC nádrží týdně. Dovedeme s tím šetřit?


Jan Molič publikováno 16. 6. 2024 v 22:01

Krizová situace: Máme poloviční přítok vody

Dnes jsme zjistili, že jeden ze dvou našich pramenů náhle vyschnul. Náhle proto, že z něj odebírá vodu ještě jeden rodinný dům, a tak máme potvrzeno, že minulý týden voda tekla. Jde o pramen, který fungoval přes sto let a dříve napájel celou spodní Zbraslav.

Krizová situace: Máme poloviční přítok vody

To je důvod, proč se zásobní nádrže plnily dlouho (běžně to trvá jen tři dny). Ani když byla voda zavřená celý týden, tak to nestačilo aby se naplnily celé. Dnes ráno jsme vodu pustili, ale bylo jí málo a hned byla spotřebována.

Čili máme teď poloviční přítok, cca 20 kubíků vody denně.

Neznamená to, že voda není vůbec, ale bude nutné s ní naprosto šetřit.

 • není možné zalévat trávníky
 • není možné zalévat stromy
 • nepřípustné je napouštět bazény

Prosíme, neplňte si teď ani nádrže nebo aspoň ne celé, protože je nutné zajistit nejnutnější zálivku pro všechny.

Vody bude teoreticky pořád dost na to, aby stačila na rajčata, brambory, a tak dále. Budeme to muset nějak přežít, ale záleží na nás, jak budeme šetřit. Stahujte vodu ze střech. Dále teď má spousta lidí plné sklepy, které lze přečerpat do tisícilitrových IBC nádrží. Také pomůže mulč na záhonech proti vysychání nebo pokrytí záhonů kartony či slámou. Vodu se letos pokusíme regulovat zvlášť do horní a spodní části kolonie.

Zásobníky se plní a ve středu nebo ve čtvrtek bychom vodu pustili. Ještě upřesníme kdy, podle aktuální situace.

Jedno je jisté. Příští rok na jaře budeme muset začít zavádět pitnou vodu. Celkově to vyjde přibližně na 30 tisíc korun za zahrádku. Akce se bude nejspíš provádět na etapy (rozdělena do tří let), přičemž výše položené zahrádky přijdou na řadu jako první, neboť mají vody nejméně. Dolní část kolonie bude nadále napájena užitkovou vodou z Belvederu. O tomto však bude muset rozhodout mimořádná členská schůze, která se bude konat na podzim. Do té doby budeme mít přesnější nacenění projektu a konkrétní řešení.

Proč k tomu došlo nevíme. Zítra věc zkonzultujeme s hydrogeologem. Je možné, že někdo vrtal studnu a pramen strhnul nebo je druhá možnost, že to způsobil odstřel v lomu. Lom bych však vyloučil, protože se jedná o jiné hydrogeologické pásmo, navíc druhý přítok stále teče. Kdyby někdo strhnul vodu do studny, tak je zase divné, kam by zmizelo cca 20 kubíků vody denně, která k nám předtím tekla a ta by se zároveň neobjevila někde jinde. Nevypadá to ale, že by si voda našla jinou cestu. Ostatně můžete si všimnout dole u závory (Na Plácku), že po skále tam teče mnohem méně vody než dřív - a to je místo, kam to všechno nakonec steče.


Jan Molič publikováno 10. 6. 2024 v 20:47

Voda, členské známky, rukověti a A5 na auta

Asi jste si všimli, že užitková voda neteče - byla spotřebována. Je to každý rok stejné, jakmile se oteplí. Většinou se ale odběr do dvou týdnů ustálí, takže není třeba hned sáhnout k regulaci. (Regulace s sebou přináší další problémy, kdy lidé nechávají otevřené kohoutky, takže voda pak hned někde vyteče. K regulaci přistoupíme až pokud se stav nezlepší ani po víkendu.)

Důrazně upozorňujeme, že platí zákaz napouštění bazénů ! Zahrádkaření má přednost.

Také připomínáme, pořiďte si nádrže. Nejlépe hranaté 1000 litrové (IBC), které navíc není nutné na zimu vypouštět, protože mráz v Praze je nepoškodí (desetiletá zkušenost). Kdo má nádrž, tak ji býval mohl napustit, dokud bylo vody dost. Ty dva týdny kdy voda neteče pak nejsou problém. Navíc i v průběhu sezony může kdykoli dojít k havárii, takže je nutné být na to připraveni.

A konečně, u kanceláře ZO leží na stolku členské známky, rukověti a cedulky na auta kvůli parkování.


Jan Molič publikováno 17. 5. 2024 v 13:14

Zítřejší opékání špekáčků s hudební skupinou Zmaři

Nenechte si ujít zítřejší opekání špekáčků, opět s folkovou skupinou Zmaři!

Budou pro Vás připraveny špekáčky, chléb a pivo. Nemůže však každý dostat kolik hrdlo ráčí, a tak prosíme, vezměte si raději vlastní špekáčky, půllitr, podsedák na židli, prut na opékání. A kdo chce, může přibrat také hudební nástroj!

Akce začne v 17 hodin u hlavní brány (č. 2).

Těšíme se naviděnou!


Jan Molič publikováno 21. 4. 2024 v 15:29

Výroční členská schůze 12.5.2024 od 9 h v Sokolovně Zbraslav

Srdečně zveme na každoroční akci, nezbytnou pro řádný chod naší osady, tentokrát v neděli 12. května 2024, od 9:00 v TJ Sokol, U Lékárny 597, 156 00 Zbraslav. Prezence od 8:30.

Schůze bude letos trochu delší. Na programu je spousta bodů včetně převolení celého výboru, předsedy a kontrolní komise (to se děje jednou za pět let).

Dále je zařazen důležitý bod o mimořádné záloze na dokončení legalizace vodovodu. Vodovod byl loni zanesen do katastru na městských pozemcích, teď zbývají ty soukromé. Při této příležitosti bychom chtěli navíc změnit trasu vodovodu tak, abychom ho zkrátili, neboť zbytečně obchází "parkoviště" za kolonií.

Co se týká vyúčtování poplatků, budeme ho letos předávat (a posílat e-mailem) až po skončení schůze. Má to dva důvody: jednak potřebujeme vybrat zálohu na vodovod, ovšem až bude schválena, protože bude součástí poplatků. Druhý důvod je, že se pokusíme zrychlit ranní frontu, a tak před schůzí budeme předávat pouze hlasovací lístky a členské známky.

Pakliže se nebudete moci dostavit, prosíme někoho zplnomocněte:

https://www.zahradkarizbraslav.cz/public/upload/Doc/179/doc.plna-moc-na-zastupovani-na-vyrocni-clenske-schuzi-2024.doc

Pozvánka v PDF:

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav-Kamínka 12.5.2024 od 9 h


Jan Molič publikováno 16. 3. 2024 v 09:30

Prosíme, uzavřete kohoutky!

Tento víkend zkusíme načerpat užitkovou vodu a v průběhu týdne až dvou bychom ji pustili. Snad se to obejde bez obvyklých problémů. Prosíme Vás o uzavření kohoutků, a to i u sousedů.

Dále, kontrolujte si své zahrádky! V poslední době došlo k několika vloupáním. Odhalili jsme osoby, které v osadě pobývaly načerno a věc řeší Policie, která teď také v noci osadu kontroluje. Nemáme však jistotu, že za ta vloupání dotyční mohou. Upozorňujeme, že není dovoleno zahrádky pronajímat dalším lidem, natož těm problematickým.

Pokud zjistíte, že Vám někdo vnikl do chaty, uvědomte buď výbor nebo Městskou policii.


Jan Molič publikováno 10. 3. 2024 v 09:20

Upozornění na vloupání + spuštění pitné vody

Nejprve horší zprávy:

V minulém týdnu došlo ke dvěma vloupáním ve spodní části osady, přestože jedna z těch zahrádek prý byla jen týden bez dozoru. Vyzýváme proto k obezřetnosti a všímavosti. Stále také máme něčí bílou mikrovlnku, kterou asi před měsícem zloděj nechal ležet u branky. Pakliže objevíte známky vloupání či krádeže, a to i u sousedů, dejte prosím vědět výboru nebo volejte Městskou policii (v noci bohužel pouze v Radotíně).

Dále máme indicie toho, že někdo dělá ze své chaty levnou ubytovnu. Upozorňujeme, že je zakázáno zahrádky pronajímat třetím osobám. Naším cílem je, aby osada vypadala na úrovni, a ne aby se do ní stahovaly problematické osoby. Majitel zahrádky riskuje zrušení členství.

A nyní aspoň jedna dobrá zpráva:

Pitná voda již teče a od příštího víkendu hodláme otevřít WC.

P.S. Děkujeme ochotným zahrádkářům za pomoc při úklidu okolí kolonie!


Jan Molič publikováno 4. 3. 2024 v 17:44

Úklid kolonie a okolí

Děkujeme zahrádkářům, kteří pomohli uklidit kolonii a okolí!

Úklid kolonie a okolí
Úklid kolonie a okolí
Úklid kolonie a okolí


Jan Molič publikováno 24. 2. 2024 v 13:18

Parkování okolo osady + pozvánka na brigádu (úklid okolí)

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že se změnily podmínky parkování okolo osady. Policie hodlá neoznačeným autům, která parkují (zejména) před osadou, dávat botičky. Prosíme umístěte do svého auta průkaz toho, že jste zahrádkáři, například přiloženou A5 kartičku. Pokud si ji budete chtít nechat orazítkovat, můžete využít brigádu příští sobotu.

Dále Vás zveme na brigádu - úklid okolí osady - v sobotu 2. března. Sraz bude v 10 hodin u hlavní brány č.2. Pytle jsou zajištěny. Můžeme též zkusit upravit okolí plotu vzadu u "parkoviště", kde to prasata rozryla.

Za třetí, našla se bílá mikrovlnka a televize ORAVA. Nejspíš nějaký zloděj je ukradl, ale nebyl schopen přenést přes plot, takže je nechal ležet na elektrickém rozvaděči.

A5 na auta


Jan Molič publikováno 25. 1. 2024 v 10:33

Daň z pozemků - informace pro zahrádkáře

V médiích a na sociálních sítích se rozšířila informace, že se mají nově podávat daňová přiznání z daně z pozemků a že se to má týkat i podpachtovních smluv zahrádkářů. Co je na tom pravdy?

Předně - nic se neděje. Věc se týká pouze těch, u nichž došlo k nějaké změně. Například pokud vlastníte garáž, kterou jste dosud uváděli jako "sklad ovoce" - což nově už nejde - pak ji musíte nahlásit jako "garáž", a to je ta změna.

Pokud jste vlastníkem pozemku, jehož výměra se nezměnila, zůstává vše postaru. V dubnu přijde výměr daně a její splatnost bude v květnu.

Našich podpachtovních smluv se to také netýká. Chaty, které stojí v kolonii na Zbraslavi, nejsou uvedeny v katastru nemovitostí. Jedná se o dočasné stavby, z nichž se daň neplatí. (Pouze některým zahrádkářům prý chodí složenky z FÚ - protože své chaty nahlásili před rokem 2003, kdy ještě ohlašovací povinnost byla, a tak jim úřad ze setrvačnosti posílá složenky dál. Doporučujeme tam zavolat a placení zrušit.)


Jan Molič publikováno 4. 9. 2023 v 09:05

Pozvánka na 5. ročník opékání špekáčků

Zahrádkářská osada Zbraslav Kamínka zve všechny svoje členy a sousedy z Baní a okolí na 5. ročník OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.

Kdy? 23. září 2023 v 17 hodin

Kde? u hlavní brány do osady

Máme pro Vás připraveno: sudové pivo, buřty, chleba, plastové kelímky, Živou HUDBU – Hraje skupina ČHU

Uvítáme, když si přinesete: nealko nápoje, židli nebo podsedák, prut na opékání a DOBROU NÁLADU!

Pozvánka na 5. ročník opékání špekáčků


Jan Molič publikováno 9. 7. 2023 v 14:53

Regulace vody

S vodou jsme byli dnes ráno na nule, takže zavádíme regulaci. Prosíme nezalévejte trávníky ani nenechávejte puštěnou hadici v trávě nebo u stromů (jak je u nás běžné).

Z pramene přitéká asi 40 m3 denně, zahrádek je 250. Každá zahrádka má tudíž nárok na 160 litrů denně - což by mělo stačit. Jenže pokud někdo pohodí hadici ke stromu, spotřebuje klidně 1000 litrů za hodinu, tedy skoro desetinásobek.

Regulace:

pondělí 18-19 h

středa 18-19 h

sobota 18-19 h

V případě příznivých podmínek voda poteče opět trvale.


Jan Molič publikováno 9. 6. 2023 v 11:11

Víkend otevřených zahrad

!!! ZDE BUDE FOTO #1 !!!

Přijďte se k nám podívat, v sobotu mezi 10-15 hodinou. Vstup branou č. 2 u zastávky MHD "Zbraslav".


Jan Molič publikováno 15. 5. 2023 v 18:07

Výzva k napouštění bazénů

Vzhledem k současnému dostatku vody povolujeme napouštění bazénů užitkovou vodou. Prosíme udělejte to nyní, předejdete tím nutnosti regulace vody. A naplňte si také nádrže - prostě vše co jde.

Děkujeme.


Jan Molič publikováno 7. 5. 2023 v 21:26

Prosíme opravte si kohoutky

V týdnu 8.-12. května bude vypnuta užitková voda, aby bylo možné provést výměnu vadných kohoutků. Voda již byla zastavena. Pokud potřebujete vyměnit kohoutek a nemáte nikoho kdo by to udělal, prosíme dejte vědět.

Voda by měla opět téct příští víkend 13. května.

P.S. připomínáme také výroční členskou schůzi v sobotu 13. května


Jan Molič publikováno 30. 4. 2023 v 11:55

Spuštění systému užitkové vody - třetí pokus

Užitková voda bude spuštěna v pondělí 1.5. okolo 12 hodiny.

Pokud se viklá trubka jdoucí ze země, dejte nám o tom prosím vědět. Je to známka toho, že je dole zrezlá a co nevidět se ulomí. Bohužel v současném stavu nejde uzavřít jen jednu uličku, a tak se musí vypustit voda z celé kolonie než se zjedná oprava.

Děkujeme zahrádce 199 za rychlou opravu
Děkujeme zahrádce 199 za rychlou opravu
Takto to urezne a upadne


Jan Molič publikováno 22. 4. 2023 v 20:14

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2023

Srdečně zveme na každoroční akci, nezbytnou pro řádný chod naší osady, v sobotu 13. května 2023, od 9:00 (prezence od 8:00).

Přijďte s námi strávit dvě hodinky v příjemném prostředí zrekonstruovaných prostor bývalého Černého divadla, dnes TJ Sokol Zbraslav, U Lékárny 597, 156 00 Zbraslav.

Budeme rádi, když si uděláte čas, případně použijte plnou moc pro svého náhradníka, pokud se vám termín opravdu nehodí. Je možné zplnomocnit i někoho přímo z výboru.

Vytištěné vzory plných mocí najdete v obálce na stolku u kanceláře ZO nebo na webu zde:

https://www.zahradkarizbraslav.cz/public/upload/Doc/160/doc.plna-moc-vcs-2023.doc

Všechny dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách osady www.zahradkarizbraslav.cz. Pro případné dotazy/potvrzení účasti volejte tajemnici na 776 735 915.

Program:

 1. Zahájení: zjištění prezence a schválení programu schůze
  • volba návrhové komise
  • volba volební komise
  • volba zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze
  • Projednání a hlasování
 3. Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2022
  • Projednání a hlasování
 4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2023
  • Projednání a hlasování
 5. Zpráva kontrolní komise
  • vzetí na vědomí
 6. Převedení zisku z členských známek do fondu oprav
  • Projednání a hlasování
 7. Změna Osadního řádu
  • Projednání a hlasování
 8. Diskuse
 9. Usnesení
  • Projednání a hlasování
 10. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

Těšíme se na setkání!


Jan Molič publikováno 18. 4. 2023 v 08:39

Opékání špekáčků - VÝZVA

Hrajete na nějaký hudební nástroj? Bohužel se nepodařilo zajistit hudební skupinu, ale třeba to zvládneme sami!

K dipozici jsou dvoje klávesy (microKorg a MIDI piano). Ještě by to chtělo kytaru.

A pak hlavně někoho, kdo umí zahrát aspoň C - F - G (a nestydí se za to :-))


Jan Molič publikováno 17. 4. 2023 v 11:19

Opékání špekáčků jaro 2023

Zahrádkářská osada Zbraslav Kamínka zve všechny svoje členy a sousedy z Baní a okolí na první letošní OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.

Kdy? 22. dubna 2023 v 17 hodin

Kde? u hlavní brány do osady

Máme pro Vás připraveno: sudové pivo, BUŘTY, chleba, plastové kelímky, Živou HUDBU – Hraje skupina ČHU

Uvítáme, když si přinesete: nealko nápoje, židli nebo podsedák, prut na opékání DOBROU NÁLADU!

Opékání špekáčků jaro 2023


Jan Molič publikováno 6. 11. 2022 v 11:46

Sběr BIOodpadu & uzavření systému užitkové vody

V sobotu 12. listopadu mezi 9-12 hodinou proběhne odvoz bioodpadu, za kolonií u lesa (na "parkovišti").

O víkendu bude také vypuštěn systém užitkové vody. Prosíme otevřete kohoutky, aby všechna voda mohla vytéct.

tip předsedy: Pokud máte velké IBC nádrže (ty hranaté v kleci), doporučuji je naopak nevylévat, nýbrž dopustit a nechat přes zimu plné. Ještě nikdy se mi nestalo, že by je mráz poničil, přitom mrzlo dva týdny v kuse, takže se bruslilo i na Berounce. Každá taková nádrž nám pak pomůže na jaře snížit odběr vody - je to tisíc litrů, které by se jinak musely dopustit. Totéž platí o bazénech, zejména o těch gumových. Ovšem je to samozřejmě na Vás.


Jan Molič publikováno 12. 9. 2022 v 12:16

Opékání špekáčků 2022

Ohlédnutí za 4. ročníkem opékání špekáčků. Ještě jednou děkujeme skupině ČHU za hudební vložku!

Opékání špekáčků 2022
Opékání špekáčků 2022
Opékání špekáčků 2022
Opékání špekáčků 2022
Opékání špekáčků 2022


Jan Molič publikováno 16. 8. 2022 v 09:24

Pozvánka na 4. ročník opékání špekáčků

Zahrádkářská osada Zbraslav Kamínka zve všechny svoje členy a sousedy z Baní a okolí na 4. ročník OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ.

Kdy? 10. září 2022 v 17 hodin

Kde? u hlavní brány do osady

Máme pro Vás připraveno: sudové pivo, BUŘTY, chleba, plastové kelímky, Živou HUDBU – Hraje skupina ČHU

Uvítáme, když si přinesete: nealko nápoje, židli nebo podsedák, prut na opékání DOBROU NÁLADU!

Opékání špekáčků 2022


Jan Molič publikováno 20. 6. 2022 v 11:33

Opět havárie užitkové vody

Opět došlo k havárii užitkové vody, tentokrát rozvodu v kolonii, kde trubku poškodily kořeny stromu. Snad se to podaří opravit do víkendu.


Jan Molič publikováno 2. 6. 2022 v 00:00

Havárie užitkové vody

Bohužel jsme nuceni zavřít užitkovou vodu, protože na jedné zahrádce došlo k havárii. Zrela tam trubka, která vede ze země ke kohoutkům ("Tčko"). Musíme ji odkopat a vyměnit nebo aspoň provizorně ucpat. Snad ve středu by měla voda opět téct.

Není to poprvé co se tohle stalo a asi se to bude dít čím dál tím častěji.

** Pokud se Vám zdá, že se u Vás Tčko viklá, dejte prosím vědět. **

Letos bychom také rádi obnovili ventily pro jednotlivé uličky (aspoň některé). Roky jsou nefunkční, a proto se kvůli podobným haváriím musí vypínat voda úplně.


Jan Molič publikováno 25. 5. 2022 v 20:15

Napouštění bazénů

díky příznivým podmínkám je dostatek užitkové vody a ta teče bez regulace.

Pokud máte bazén, je možné ho napustit. Prosíme však nedělejte to o víkendu, když je v kolonii hodně lidí, ale pouze v pracovních dnech.


gabru publikováno 25. 5. 2022 v 11:16

Bonsaje na Zbraslavi ve dnech 4. a 5. června 2022

Přijďte se pokochat nádherou bonsají do Městské zahrady na Zbraslavi, výstava se koná tento víkend od 10 do 18 hodin (je to kousek od náměstí i Sokolovny, kde bude v neděli dopoledne výroční schůze osady). Každoroční akce s podporou naší organizace jistě potěší každého se zájmem o tyto skvosty, chybět nebudou ani komentované prohlídky, poradenství, ukázka tvarování, i jiné doprovodné akce.


gabru publikováno 20. 5. 2022 v 10:00

Roční vyúčtování až na VČS

Roční vyúčtování až na VČS - viz pozvánka


Neplaťte vyúčtování, letošní ještě není hotovo!

Vyúčtování za letošní rok bude k dispozici na výroční členské schůzi, v neděli dne 5. 6. 2022 - viz pozvánka v příloze a na webu. Můžete si ho tam převzít osobně, případně po schůzi stáhnout v elektronické podobě.

Pokud jste ho už uhradili, domluvíme se na dalším postupu.

Děkujeme za pochopení!


gabru publikováno 16. 5. 2022 v 14:23

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

Srdečně zveme na každoroční akci, nezbytnou pro řádný chod naší osady, v sobotu 13. května 2023, od 9:00 (prezence od 8:00)

Přijďte s námi strávit dvě hodinky v příjemném prostředí zrekonstruovaných prostor bývalého Černého divadla, nyní opět TJ Sokol Zbraslav. Budeme rádi, když si uděláte čas, případně použijte plnou moc pro svého náhradníka, pokud se vám termín opravdu nehodí. Je možné zplnomocnit i někoho přímo z výboru. Vzory plných mocí jsou k dispozici v obálce na stolku u kanceláře nebo na webu zde, https:// .

Všechny dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách osady www.zahradkarizbraslav.cz Pro případné dotazy/potvrzení účasti volejte tajemnici na 776 735 915.

Program:

 1. Zahájení: zjištění prezence a schválení programu schůze - volba návrhové komise - volba volební komise - volba zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze
  • Projednání a hlasování
 3. Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2021
  • Projednání a hlasování
 4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2022 - Projednání a hlasování
 5. Zpráva kontrolní komise
  • Projednání a hlasování
 6. Převedení zisku z členských známek do fondu oprav - Projednání a hlasování
 7. Pokračování v akci legalizace a rekonstrukce vodovodu z Belvederu
  • Projednání a hlasování
 8. Navýšení příspěvku do fondu oprav na 1 000 Kč - Projednání a hlasování
 9. Navýšení paušální odměny pro všechny členy výboru o 500 Kč - Projednání a hlasování
 10. Optimalizace počtu členů výboru (snížení na liché číslo)
 11. Diskuse
 12. Usnesení
  • Projednání a hlasování
 13. Závěr a ukončení výroční členské schůze

Těšíme se na setkání!


Jan Molič publikováno 12. 5. 2022 v 00:00

Regulace vody: aktualizace

Kvůli časovým možnostem musíme změnit dny, kdy je voda pouštěna. Původně avizované úterý/čtvrtek/sobota se tímto mění na pondělí/středa/sobota.

pondělí 18-19 h

středa 18-19 h

sobota 18-19 h

V případě příznivých klimatických podmínek voda poteče trvale.

Nadále platí zákaz napouštění bazénů.

Prosíme šetřete s vodou.


Jan Molič publikováno 29. 4. 2022 v 20:14

Spuštění systému užitkové vody

Prosíme zavřete kohoutky, vodu pustíme odpoledne. Pokud zjistíte, že někde u sousedů teče voda, tak kohoutky zavřete i u nich. Případně volejte na 777897567.

Bazény:

Platí zákaz napouštění, dokud neklesne spotřeba vody - asi v polovině května. Pokud se poté ukáže, že je vody dost, bude možné napouštět i bazény. Dáme Vám vědět.

Proč to trvalo tak dlouho?

Jednak jsme vyměnili sběrné potrubí u nádrží (to už v březnu), ale pak se ukázalo, že jsou další prorezlá místa. Navíc se po pár minutách čerpání spálil motor (a další elektronika). Opravit se to podařilo až včera.

Poškozené armatury
Motor čerpadla před opravou
Sběrné potrubí potom
Sběrné potrubí předtím

Pořiďte si nádrže.

Nejlépe ty hranaté (IBC), které vydrží napuštěné přes zimu. K havárii 40letého potrubí může dojít kdykoli během sezony a bohužel doba je taková, že to nejde opravit ihned. Je problém sehnat nejen lidi, ale především chybí materiál.


Jan Molič publikováno 14. 4. 2022 v 13:24

urgentní: hledáme posily k naložení elektromotoru

urgentní: hledáme posily k naložení elektromotoru
Hledáme na zítra - pátek - mezi 11-12h jednoho až dva lidi k naložení elektromotoru z vodárny v Belvederu na Zbraslavi. Jde o 90 kg těžký motor, který je nutno vynést 200m do kopce k autu (částečně to půjde na kolečku). Prosím volejte 777897567.

Užitková voda poteče asi příští víkend 23.4., pokud se do té doby podaří motor repasovat a zprovoznit.


Jan Molič publikováno 4. 4. 2022 v 14:24

Havárie užitkové a pitné vody

Havárie užitkové a pitné vody
Letos jsme vyměnili prorezlou sběrnou trubku u zásobních nádrží, objevila se však další poškozená místa. Užitková voda kvůli tomu poteče až po víkendu 9.4 (doufejme). Také u WC došlo k havárii, tentokrát pitné vody.

Celkový stav zásobních nádrží na užitkovou vodu je špatný. Několik let ještě vydrží, ale nastal čas uvažovat o náhradě. Také proto, že za pozemek pod nimi platíme ročně 40 tisíc korun - třeba by se našlo lepší řešení? Vzhledem k současným cenám - jen výměna té sběrné trubky stála 120 tisíc korun - to nebude levné.

Kromě toho budeme muset začít opravovat celé potrubí od kolonie až k prameni v Belvederu. 15 let ještě vydrží, ale bude ho nutno začít výměňovat, a to postupně, protože vyměnit najednou celé v délce jednoho kilometru nejde.

A konečně, bude nutné opravit prameniště a vodárnu v Belvederu.

Alternativním řešením by jistě bylo zavedení pitné vody. Bylo by jednoduché, obešli bychom se bez těch zásobních nádrží a nemuseli bychom ani rekonstruovat rozvody po kolonii. Před dvěma lety bylo toto řešení odhadováno na 4,5 milionu korun, dnes by to mohlo být 6 milionů. Počítalo se tedy pouze s natažením trubek podél plotů, bez výkopů. Tehdy jsme se však rozhodli, že budeme investovat peníze raději do opravy stávajícího systému, protože ten funguje a je jistota. Proto se začalo s legalizací vodovodu z Belvederu, která bude dokončena letos.

V neprospěch pitné vody hovoří fakt, že ji mohou zakázat používat k zalévání. Předloni se to stalo třeba ve Vraném (nicméně Vrané má jiný zdroj než Praha). Uvažovalo se o tom, že by pitná voda měla mít zvláštní ochranu v Ústavě a pak je otázkou, co by z toho vyplývalo? Mohli by například sledovat nebo omezit její odběr. Toto všechno jsou velké neznámé, které bohužel nedokáže nikdo předpovědět. Pro nás by ale zákaz zalévání pitnou vodou byl zásadní. Právě to nás vedlo k rozhodnutí, držet se stávajícího systému i za cenu toho, že jeho oprava bude dvakrát až třikrát dražší.

Další navrhované řešení, čerpání vody z Vltavy, bylo předloni odhadnuto na 4,5 milionu korun. Dnes by to bylo opět asi 6 milionů. A opět by se jednalo asi o kilometrové potrubí tak jako z Belvederu. V podstatě by to bylo podobně nákladné a náročné jako oprava stávajícího systému. Také v případě vody z Vltavy by bylo nutné rekonstruovat zásobní nádrže i rozvody vody po kolonii, čili cena srovnatelná s rekonstrukcí stávajícího systému. A ještě bychom to museli zaplatit a současně provozovat stávající systém. Tudíž tato varianta je nereálná.

V podstatě otázka zní: buď mít pitnou vodu a riziko, že nebudeme v létě zalévat vůbec, nebo vlastní zdroj, ale za dvojnásobnou až trojnásobnou cenu? Konkrétně, když se ta cena rozpočítá na zahrádky, pak ta otázka zní: zaplatit 30 tisíc korun za pitnou vodu v průběhu dvou let a poté projekt zrealizovat, nebo 60-80 tisíc korun za rekonstrukci Belvederu (postupně tak, jak by se obnovovaly části systému, třeba v průběhu deseti let)?

Rekonstruovat vodovodu z Belvederu jsme zatím nezačali. Zatím se ho jen snažíme zlegalizovat. Tudíž pořád je ještě čas na to, případně změnit rozhodnutí a zavést pitnou vodu. Také se opět snažíme získat dotaci na rekonstrukci stávajícího systému (s tou by šlo počítat ovšem až tehdy, až bude vodovod legalizován, zapsán v katastru).

S městem máme nyní dobré vztahy a tím i větší jistotu, že se s námi počítá. Tím pádem můžeme dělat dlouhodobější a nákladnější projekty, nejen systém provizorně udržovat.

V každém případě se poplatky za zahrádky v příštích letech značně zvýší, s tím se bohužel nedá nic dělat.


Jan Molič publikováno 21. 3. 2022 v 10:29

Užitková a pitná voda + Ukliďme Česko

Pitná voda: již byla puštěna, WC je také funkční. Pouze prosíme o dodržování čistoty, protože úklid bude zajištěn až od dubna.

Užitková voda: probíhá výměna potrubí u zásobních nádrží. Systém by měl být zprovozněn začátkem dubna.

Prosíme Vás o uzavření kohoutků!

A konečně, okolo kolonie je značný nepořádek. Dne 2. dubna proběhne akce Ukliďme Česko, do níž se zapojíme. Sraz v 10h u brány č. 2 (u busu "Na Drahách"). Pytle zajistíme, pracovní rukavice (a chuť s tím bordelem něco udělat) s sebou! :-)


gabru publikováno 11. 2. 2022 v 11:26

Odborné přednášky na Jarově

Dovolujeme si vás upozornit, že již tuto sobotu 12. února od 9 do 13 hodin se bude konat na Jarově první letošní odborné školení, pořádané ústředím Zahrádkářského svazu (ÚS ČZS Praha- město), a to na téma Ekologické přípravky pro zahrádky (Josef Balda, Fertistav). Pokud se nic nezmění, měla by během přednášky být možnost zakoupit malé balení hnojiv za velkoobchodní cenu.

Místo: sál učebny č. BU37 Střední odborné školy Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9 – Hrdlořezy, 190 00 Spojení: konečná zastávka tramvají č. 1, 9, 11 - Spojovací, možnost parkování před budovou školy.

Termíny a témata dalších přednášek: 19. 2. Alternativní zahradničení – jedlé květiny, čaje, bylinky… (Vlastimil Šindelář, zahradník) 5. 3. Novinky SEMO pro jaro 2022 (Jan Prášil)

Těšíme se na setkání!


Jan Molič publikováno 14. 11. 2021 v 12:14

Využijme zbytek vody!

Jelikož dosud nemrzne a v zásobnících je stále dost vody, rozhodli jsme se ji prozatím nevypouštět. Naopak tu vodu využijme!

 1. Pokud máte IBC nádrž na vodu, doporučuji ji na zimu nevypouštět, ale naopak napustit. Podle mých zkušeností se s těmito typy nádrží nic nestane. Mám ji už asi šest let a přežila letošní mrazy bez úhony - mrzlo 14 dní v řadě. Nedávám do ní ani žádné PET lahve, vedou tam okapy a celou zimu zůstává plná.

 2. Totéž platí o bazénech. Některé typy, zejména ty gumové, bez problému zimu přežijí.

 3. Zahrádku můžete pořádně prolít vodou.

Je to samozřejmě na Vás, nicméně pomůžete tím snížit jarní poptávku po vodě, kdy všichni přijedou a naráz začnou napouštět.


Jan Molič publikováno 1. 11. 2021 v 21:30

Kontejner na BIOodpad 6.11.

Kontejner na BIOodpad 6.11.
Zajistili jsme pro Vás kontejner na bioodpad. Bude přistaven u WC v sobotu 6.11. mezi 9-12h (případně o něco déle, pokud to nebude stačit).


Jan Molič publikováno 7. 10. 2021 v 21:52

DǓLEŽITÉ: Korespondenční hlasování kvůli neúspěšné výroční schůzi

letošní výroční členská schůze nebyla usnášeníschopná. Naše organizace nemůže takto fungovat. Nemůžeme pokračovat ani v legalizaci vodovodu ani v opravách, aniž by byl schválen rozpočet.

Proto je součástí tohoto e-mailu hlasovací lístek. Jako vloni budete hlasovat korespondenčně (o týchž bodech, které jsme chtěli projednávat na výroční schůzi).

Prosíme Vás, vytiskněte hlasovací lístek (všechny tři strany) a vyplněné je vhoďte do schránky na kanceláři ZO nebo jinak doručte výboru, a to nejpozději do 31.10.2021.

Součástí e-mailu jsou dále přílohy, v nichž najdete bližší informace k hlasování. Vše je také k dispozici na webu www.zahradkarizbraslav.cz v sekci Dokumenty.

POZOR: toto korespondenční hlasování může být úspěšné pouze tehdy, pokud se PRO nějaký bod vyjádří nadpoloviční většina všech členů, tedy aspoň 125 musí souhlasit. Prosíme Vás, nevykašlete se na to, jinak nemůžeme fungovat. Uvědomte si, že jsou to taky Vaše majetky, o kterých se rozhodujete a pokud se nebudete starat, můžete o ně přijít.

prilohy_k_hlasovani.pdf
hlasovaci_listek_2021.pdf


Jan Molič publikováno 5. 9. 2021 v 18:47

Už to dál nejde "pytlíkovat", zcela nutně hledáme údržbáře

Ono se řekne nátáhnout ostnatý drát, jenže člověk když to zkustí, tak zjistí, že to nejde za hodinu, nýbrž za čtyři. A je k tomu nutné přivézt si s sebou veškeré nářadí (a to pak lítáte přes celou kolonii několikrát, neboť si vždycky něco zapomenete). Občas je taky nutné zajet do Hornbachu, a to dvakrát, třikrát. Je z toho výlet na půlden, protože v tom Hornbachu ještě nějakou dobu hledáte vhodný materiál. Všechno to stojí moře času, ačkoli na první pohled vše vypadá jednoduše. A toho času bohužel nikdo z nás moc nemá.

Už to dál nejde "pytlíkovat", zcela nutně hledáme údržbáře
potřeba udělat nové konzole na brány
Abych byl konkrétnější: momentálně je potřeba přivařit na brány nové konzole a natáhnout na ně ostnaté dráty. Dále ty dráty na některých místech obnovit. Svářečku zapůjčím, elektřinu lze vyvést přímo z rozvaděčů. Nějaké nářadí jako štípačky také máme.

Dále je potřeba vyrobit a připevnit zábradlí k budově toalet. To zábradlí mám (tedy vhodný kus trubky), ale je potřeba trubku přivařit k základně a připevnit na zeď.

Další věcí je dokončení opravy plotu po padlém smrku. Jeden ze sloupků byl dostavěn, druhý ještě potřebuje dobetonovat a pak upevnit pletivo, které je tam zatím jen provizorně připevněné.

Dále ve vodárně je potřeba nainstalovat ponorné čerpadlo do jímky. A najde se spousta dalších činností, je to pomalu na půl úvazku. Bohužel, když nikoho nenajdeme, budeme muset věc dát firmě (a nikoli nějakým řemeslníkům ze supersoused.cz, protože i takovéhle "pytlíkování" stojí spoustu času, když musíte ty lidi vybírat, předávat jim klíče, nahánět je, protože neustále nemají čas a pak psát s nimi smlouvy. atd. atd.)

To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, krovy, laťe, tašky, ten odpad, hřebíky, vruty, šrouby, dráty, to máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy, zemnicí drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice pod vypínače, krabice odbočné...


Jan Molič publikováno 2. 9. 2021 v 14:46

Pozvánka na opékání špekáčků 2021

Pozvánka na opékání špekáčků 2021
Zahrádkářská osada Kamínka zve všechny svoje členy a sousedy z Baní a blízkého okolí na opékání špekáčků.

Kdy? v sobotu 18.9. od 18h

Kde? u hlavní brány (zastávky busu 129/318)

Máme pro Vás připraveny: buřty, chleba, sudové pivo, plastové kelímky.

Uvítáme, když si přinesete: nealko nápoje, vše co sami rádi opékáte (chleba, jablka, sýr, apod.), vlastní sklenice na pivo, židli nebo podsedák, prut na opékání a DOBROU NÁLADU, CHUŤ POPOVÍDAT SI A STRÁVIT PŘÍJEMNÝ VEČER.


Jan Molič publikováno 2. 9. 2021 v 14:22

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Zveme Vás na výroční členskou schůzi ZO ČZS Zbraslav – Kamínka, která se koná v sobotu dne 18. 9. 2021 od 9.00 hodin, prezence od 8.00 hodin v sále bývalého Divadla Jiřího Srnce, dnes TJ Sokol Zbraslav, U Lékárny 597, 156 00 Zbraslav.

Program:

 1. Zahájení: zjištění prezence a schválení programu schůze
  • volba návrhové komise
  • volba volební komise
  • volba zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze
  • Projednání a hlasování
 3. Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2020
  • Projednání a hlasování
 4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2021
  • Projednání a hlasování
 5. Zpráva kontrolní komise
  • Projednání a hlasování
 6. Převedení zisku z členských známek do fondu oprav
  • Projednání a hlasování
 7. Volba chybějících členů kontrolní komise a schválení kooptovaných členů výboru
  • Projednání a hlasování
 8. Schválení bodů osadního řádu
  • Zákaz průjezdu vozidel nad 3,5 t osadou
  • příspěvek při přijetí nového člena 5 000,- Kč (při převodu v rodině 500,-)
  • schvalování metodou per rollam (jak pro hlasování výboru, tak pro VČS)
  • zachování klidu o nedělích a svátcích
  • Projednání a hlasování
 9. Diskuse
 10. Usnesení
  • Projednání a hlasování
 11. Závěr a ukončení výroční členské schůze.

Dokumenty k výroční členské schůzi jsou zveřejněny na naší osadní webové stránce www.zahradkarizbraslav.cz

V Praze dne 1. 9. 2021
Výbor ZO ČZS Zbraslav – Kamínka


Jan Molič publikováno 25. 7. 2021 v 12:57

Vyúčtování poplatků 2021

Vyúčtování poplatků je konečně hotovo.

Najdete ho na webu www.zahradkarizbraslav.cz po přihlášení (to se dělá kliknutím na odkaz vpravo nahoře).

Pokud si nepamatujete heslo, můžete zkusit kliknout na tento odkaz.


Jan Molič publikováno 17. 7. 2021 v 19:08

Přerostlé stromy a keře do uliček

Přerostlé stromy a keře do uliček
Chtěli bychom vás tímto požádat o odstranění přerostlých stromů a keřů z průjezdových cest mezi zahrádkami, z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů (tj. zajištění průjezdnosti hasičských a jiných aut v případě požáru nebo havárie). Keře musí být zarovnány zároveň s plotem (neměly by tudíž prorůstat směrem do uličky a snižovat tak její šířku a průjezdnost); větve převislých stromů musí být odstraněny do výše 2,5 m. Jedná se o všechny příjezdové cesty k zahrádkám, i boční uličky.

Termín nápravy je stanoven do konce roku - poté budou přerosty odstraněny na náklady konkrétního člena. V případě dotazů jsme k dispozici.

Děkujeme za pochopení


Jan Molič publikováno 9. 6. 2021 v 16:04

Víkend otevřených zahrad 12.-13.6.

Víkend otevřených zahrad
Přijďte se k nám podívat, v sobotu a neděli mezi 10-16 hodinou máme otevřeno pro veřejnost.

Navíc v neděli v 10 a 12 hodin Vás čeká komentovaná prohlídka bonsajové zahrádky. Vstup branou č. 2 u zastávky MHD Na Drahách.


Jan Molič publikováno 10. 5. 2021 v 14:31

Pěstování pod slámou

Letos chci vyzkoušet "líné" pěstování brambor pod slámou. Sláma určitě půjde použít také na jahody, rajčata, atd. Stačí záhon pokrýt vrstvou okolo 15 cm a sazenice sázet do jamek, viz video

Jedná se v podstatě o mulčování, které by mělo mít další výhody:

 • sláma udrží vlhkost
 • když se dá do pařeniště, prý hřeje
 • nezakyselí půdu
 • na podzim se zaorá, čímž by se mohla zlepšit půda, která je jílovitá a za sucha se mění skoro v beton (vloni se kvůli tomu voda těžko dostávala k bramborám, takže úroda nebyla valná)

Pěstování pod slámou

V Praze se dá sláma špatně sehnat za rozumnou cenu, a tak jsem ji objednal až z Říčan. Balík vyšel s dopravou na 600 Kč. Jelikož doprava byla za jednotnou cenu, vzal jsem ty balíky dva.

Kdybyste o slámu měli zájem, dejte vědět na 777897567. Cenu stanovíme podle toho, kolik z balíku ubyde. K dispozici jsou zátěžové 80litrové pytle i rudl.


Jan Molič publikováno 5. 5. 2021 v 13:10

Koupím chatu - prosíme nereagujte na nabídky překupníků

Koupím chatu - prosíme nereagujte na nabídky překupníků
KOUPÍM CHATU - tato nálepka je často k vidění na sloupech u nás v kolonii. Pokud chcete zahrádku prodat, raději využijte seznam zájemců na stránkách www.zahradkarizbraslav.cz nebo se ozvěte výboru.

Proč? Připravujete se o nemalé peníze. Překupníci zahrádku koupí za 100 tisíc (s chatou za 300). Vzápětí tam pošlou dělníky, kteří zahrádku posekají, provizorně opraví a natřou co se dá, aby to vypadalo. Obratem zahrádku prodají ne za 100, ale za 200 tisíc, ne za 300, ale za 600...

Zároveň vám nic negarantují, protože často nejsou ani oficiální realitní kanceláří (v transakci nefigurují, kupují zahrádky na své známé). Výbor kvůli tomu ani nemá možnost zjistit, že jde jen o kšeft. Přitom prodat zahrádku není složité, včetně možnosti uschovat peníze u notáře a nechat si právnicky ošetřit kupní smlouvu.


Jan Molič publikováno 30. 4. 2021 v 12:01

Vyúčtování poplatků a letošní členská schůze

Množí se dotazy, kdy bude hotové vyúčtování poplatků: asi do konce května.

Prosíme zatím nic neplaťte, už se totiž stalo, že někdo zaplatil loňské vyúčtování. Až to bude hotové, dáme Vám vědět.

Letošní členská schůze se uskuteční zřejmě opět korespondenčně (metodou per rollam). Hlasovací lístky budeme jako vloni předávat osobně a zbytek lístků, pro které si nepřijdete, pošleme poštou. Opět Vám dáme vědět.


Jan Molič publikováno 30. 4. 2021 v 11:48

Novinky jaro 2021 podruhé

Máme pro Vás opět několik novinek.

Užitková voda

Vody je zatím dost. Prosíme Vás, napouštějte si nádrže, nejlépe v průběhu pracovního týdne.

Jakmile se udělá hezky, tak všichni přijedou a začnou vodu odebírat - najednou. Bylo by tudíž dobré, kdybyste využili dostatku vody nyní a nemuselo se pak sáhnout k regulaci.

Bioodpad

Kontejner na bioodpad bude umístěn za kolonií na "parkovišti" v pátek 30.4. mezi 8-13 hodinou.

Zkusili jsme větve a dřevo pálit (ve spolupráci s hasiči). Jde o cenu, neboť přistavení kontejneru stojí 4000 Kč. Poznatky? Pálit by to šlo, jenže vítr nesmí foukat do sídliště, což se špatně plánuje. Do budoucna bude lepší dřevo štěpkovat nebo, když už pálit, tak pouze takovým způsobem, aby se nic nikde nehromadilo. Někdo tam vyhodil snad půlku chaty...

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby každý měl kompost. Bohužel nemá, a tak mnozí členové zaplňují bioodpadem kontejnery na komunál. Čas od času budeme tedy i nadále odpad likvidovat, aby bylo kam vyhazovat ten komunál.

Stav legalizace potrubí užitkové vody

Přeložka vodovodu na hřišti ZŠ byla dokončena. Právě probíhá zaměřování potrubí, aby mohl být celý vodovod i s vodárnou v Belvederu zanesen do katastru, tj. "legalizován". (To je potrubí, kterým do kolonie proudí voda z Belvederu.)

Při té příležitosti jsme zjistili, v jakém stavu je potrubí. Je zarostlé, avšak pár desítek let snad ještě vydrží bez oprav.

Spočítali jsme, že cena 1 m3 této naší užitkové vody je asi 10 Kč, což je cca desetkrát méně než pitná voda (zda nám PVK povolí přípojku bez stočného je otázkou). Díky legalizaci budeme mít větší jistotu, že o vodu nepřijdeme a umožní nám to systém opravovat do budoucna.

Včely zednice

Zapojili jsme se do projektu chovu včel zednic rohatých (včel samotářek).

Jedná se o vědecký experiment. Zjišťuje se množství fungicidů v různých lokalitách. Doufejme, že dopadneme dobře :-)


Jan Molič publikováno 15. 3. 2021 v 14:37

Novinky jaro 2021

Opět pro Vás máme několik novinek:

Přeložka potrubí na hřišti ZŠ

Belveder

Jelikož se konečně začalo s rekonstrukcí hřiště, bude se nahrazovat také 100m našeho vodovodu, který tudy prochází. Firma zatím odhalila část současného potrubí u plotu (viz obrázek). Jestli se to stihne do konce března, je otázkou. Samozřejmě to ohrožuje zásobování vodou.

Zprovozníme čerpání pitné vody

Abychom měli rezervu, budeme v nouzi přečerpávat pitnou vodu do systému užitkové vody. Čerpat vodu zatím zkusíme ze stávající přípojky u WC a teprve kdyby se ukázalo, že to nestačí, tak bychom vytvořili zvláštní přípojku.

Bazény

Letos musíme změnit praxi minulých let. Především už nelze nechat po kolonii jezdit těžká auta, například hasičské cisterny. Ukazuje se, že to ničí elektrické kabely. Kus uličky u brány 6 a skoro celá vedlejší ulička fungují bez jedné fáze. K těm bazénům se ještě vrátím ve zvláštním emailu.

Napuštěné IBC nádrže

Děkuji všem, kteří na zimu nevypustili své IBC nádrže (to jsou ty v hranaté kleci). Už šest let se mi potvrzuje, že mráz v Praze není tak silný, aby je poškodil. Ani letos, kdy teplota klesala k -18 stupňům. Plná nádrž na jaře znamená, že nebude nutno ji hned zkraje sezony napouštět, a tudíž to podstatně sníží odběr vody. Totéž platí o napuštěných bazénech přes zimu.

Štěrk

Možná jste si všimli, že vedle WC jsou dvě hromady štěrku. Je tam pro všechny, kdo si chtějí vyspravit cesty u zahrádek, případně před branami.

Legalizace potrubí užitkové vody

Asi největší investiční akcí za dlouhé roky bude legalizace našeho vodovodu. Jedná se o ten vodovod, na němž se momentálně dělá přeložka na hřišti ZŠ. Jde o to, že vodovod není zapsán v katastru. Právě to bychom chtěli změnit. Loni bylo s městem předjednáno, že do katastru bude zaneseno nejen potrubí v délce asi 1 km na městských pozemcích, ale také čerpací stanice v Belvederu a přilehlé prameniště (viz obrázek - to je ta stavba u jezírka).


Jan Molič publikováno 4. 2. 2021 v 17:47

Koňský hnůj

Koňský hnůj
Stále jsou k dispozici pytle koňského hnoje. Pytel cca 40 kg, 80 litrů za 100 Kč. Jak to vypadá, můžete se podívat před kanceláří ZO. V případě zájmu pošlete prosím SMS na 777 897 567.


Jan Molič publikováno 21. 6. 2020 v 16:31

Vyúčtování poplatků a korespondenční hlasování

Vyúčtování poplatků a korespondenční hlasování

Návrh usnesení (= hlasovací lístky) a další podklady jsou zveřejněny v sekci Dokumenty, ZDE

DǓLEŽITÉ: je nutné se toho zúčastnit. Musíme přijmout rozpočet, jinak bychom nemohli začít s investicemi ani opravami. K tomu potřebujeme, aby souhlasilo alespoň 124 členů. Pokud by se hlasování zúčastnilo méně lidí, znamenalo by to komplikace.

Tu listinu o celkem třech stranách prosím vyplňte, podepište a do 26.7.2020 doručte:

 • buď do schránky na kanceláři ZO u brány č. 2
 • nebo nějakému členovi výboru ZO
 • nebo pošlete poštou na adresu ZO ČZS Zbraslav-Kamínka
  PO BOX 25, 156 00 Praha-Zbraslav

Prosíme dejte nám vědět v případě, že si Návrh hlasování vytisknete sami na vybor@zahradkarizbraslav.cz, abychom Vám ho nemuseli posílat poštou.

Vyúčtování poplatků je také online, ale viditelné jen po přihlášení. Máte-li problémy s přihlášením nebo neznáte-li své přihlašovací údaje, zkuste požádat o dočasné přihlášení kliknutím na tento odkaz: https://www.zahradkarizbraslav.cz/zapomenute-heslo (Bude to však fungovat pouze tehdy, máme-li v databázi Vaši e-mailovou adresu.)

Dokumenty k hlasování a vyúčtování poplatků budeme také předávat osobně v sobotu 27.6. a v neděli 28.6. mezi 13-14h v kanceláři ZO u brány č.2.


gabru publikováno 8. 6. 2020 v 09:58

Harmonogram svozu odpadu na Zbraslavi

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU NA MČ PRAHA-ZBRASLAV V ČERVNU 2020:
VOK (poskytováno MHMP) – od 14.00 do 18.00 hod.
5. 6. Zbraslavské náměstí
12. 6. K Novým domkům
19. 6. Ke Kamínce (parkoviště)
26. 6. Na Plácku
VOK na BIOODPAD (poskytováno MHMP) – od 9.00 do 12.00 hod.
7. 6. U Klubovny
14. 6. Na Baních X K Ubytovnám
28. 6. K Havlínu
VOK na BIOODPAD (poskytováno MČ Praha-Zbraslav) – od 8.00 do 14.00 hod. (po 2 hodinách přesun na další místo)
6. 6. Na Plácku y Garáže Kamínka yK Havlínu
13. 6. Na Vrškách y U Klubovny y Nad Parkem
20. 6. Závist y Garáže Kamínka y K Peluňku
27. 6. K Novým domkům y Baně K ubytovnám y Strnady
Mobilní sběrný dvůr (POZOR – NOVÉ UMÍSTĚNÍ MSD!)
27. 6. 8.00–14.00 hod.
Více informací a aktualit o odpadech, dalších poskytovaných svozech odpadů naleznete na internetových stránkách městské části
Praha-Zbraslav v záložce Praktické dokumenty/ ODPADY nebo v rámci mobilní aplikace Mobilní rozhlas.


Jan Molič publikováno 18. 4. 2020 v 13:47

Brigáda v Belvederu

Brigáda v Belvederu
Brigáda v Belvederu
Brigáda v Belvederu

U prameniště v Belvederu proběhla první brigáda. Vyčistili jsme jeden z přítoků a trubku zakopali hlouběji, aby se po deštích neodhalovala. Trochu jsme také upravili zídku z kamenů u cesty, která se rozpadla. Celkem čtyři hodiny práce v pěti lidech.

Tím to však nekončí, protože se ukázalo, že voda se nedostává do centrální jímky. Kvůli tomu teď jímáme asi jen polovinu vody. Bude nutno problém co nejrychleji odstranit, protože v létě by nebylo dost vody. Nejspíš už o víkendu proběhne další brigáda.

Děkujeme zahrádkám 72, 87, 97 a 186!

 


Jan Molič publikováno 20. 3. 2020 v 10:44

Pěstujte!

Už letmým pohledem je velká část zeleniny do ČR dovážena. Sezóna začíná a už prosakují zprávy, že zelináři kvůli koronaviru nezvládnou sklizeň ZDE. Nemají totiž lidi. Možná prý ani nezasejí. V televizi se teď ale hovoří o tom, kdy mají senioři chodit do krámů, jak a jestli máme vycházet, či zda mohou být otcové přítomni u porodů. Jako kdyby žádné zemědělství neexistovalo? Jsme zahrádkáři, a proto se teď budu zabývat zeleninou.

Několik konkrétních informací jsem našel ve zprávě eAgri z roku 2018 ZDE. (Bohužel novější čísla neznám, asi se nebudou moc lišit):

 

Nejvíce zeleniny pocházelo ze Španělska ... Nizozemska ... Polska ... Německa a Itálie.

Takže ze zemí, které jsou značně postiženy koronavirem. Je otázkou, nakolik budou schopny produkovat a vyvážet v téže výši jako v minulých letech?

Nákup čerstvé zeleniny pro zpracování z tuzemska v roce 2017 oproti předchozímu roku poklesl o 17 % na 56,0 tis. t, naopak nákup ze zahraničí vzrostl o 48 % na 49,4 tis. t.

Také zprávy z předchozích let hovoří v podobném duchu, tedy že dovoz roste, aspoň co se zeleniny týká. (Ano, řepku vyvážíme.)

V roce 2018 se v důsledku extrémního průběhu počasí odhaduje pokles produkce zeleniny až o 25 %.

Letos naštěstí prší. Kdo však dokáže předpovědět, jaké bude léto? A jaké léto bude za rok? Ekonomické následky koronaviru budeme pociťovat ještě hodně dlouho.

Dovoz čerstvé zeleniny se v roce 2017 nepatrně zvýšil na 648,5 tis. t v hodnotě 11,5 mld. Kč. Vývoz čerstvé zeleniny včetně reev celkové hodnotě 1,8 mld. Kč. Záporné saldo zahraničního obchodu tak v roce 2017 dosáhlo 9,7 mld. Kč.

Poměr dovoz/vývoz je 0.8, čili přibližně 80% zeleniny dovážíme. Dost alarmující, zejména za současné koronavirové situace!

Dále jsem na webu ČSU ZDE našel srovnání produkce zeleniny ve stálých cenách:

1975 2 050 222
1980 1 866 770
1990 2 007 414
2017 1 027 224
2018 840 012
2019 935 684

 

Produkce zeleniny je v současnosti zřejmě poloviční oproti socialismu. Jistě se tehdy i dost vyváželo, produkce byla tudíž vyšší než-li nutná, nicméně soběstační jsme tehdy byli a dnes nejsme. Řekl bych, že současná poloviční produkce odpovídá polovičnímu (a zřejmě i nadpolovičnímu) dovozu.

Shrnuto

Máme koronavirus (nejen v ČR). Zemědělcům chybí pracovní síla (nejen v ČR). Státy zavírají hranice a dovoz se stává obtížnější. Je otázkou, kolik zeleniny budou schopni vyprodukovat jinde a zdali bude možno zeleninu dovážet v tomtéž množství jako dosud?

Apeluji proto na zahrádkáře, pěstujte! To co se nyní děje, není sranda a je to teprve začátek. Vlastně se zatím vůbec nic neděje oproti tomu co přijde. Ekonomika dosud jede setrvačností. Nepředpokládám sice, že by hrozil úplný výpadek zeleniny v obchodech (spousta z ní je pěstována hydroponicky ve sklenících), ale lze očekávat, že zelenina bude DRAHÁ, pokud ji stát nezačne dotovat. Jenže stát už slibuje, že bude dotovat kdeco, ale kdo ví z čeho a po jak dlouho? Pokud tedy můžete, rozšiřte pěstební plochu na své zahrádce (či kdekoli jinde - můžete dělat i guerilla gardening - pěstovat na volných plochách ve městech). Vysaďte mrkev, která je nenáročná a vydrží dlouho v zemi. Zasaďte cibuli sazečku, budete mít zelenou nať zadarmo. Zasejte salát. Je to skoro plevel, který vyroste všude i bez vody. Pěstujte kapustu, přežije na záhoně celou zimu. Můžete přidat pár řádků brambor. A samozřejmě rajčata. Ta vyrostou i ze semínek z běžných rajčat ze supermarketů. A vyrostou všude, včetně třeba mezery v chodníku! Právě je nejvyšší čas je zasadit!


Jan Molič publikováno 20. 9. 2019 v 21:36

Pozvánka na opékání špekáčků, tentokrát i s živou hudbou

Pozvánka na opékání špekáčků, tentokrát i s živou hudbou

Zahrádkářská osada Kamínka zve všechny svoje členy a sousedy z Baní a blízkého okolí na opékání špekáčků.

Kdy? v pátek 27.9.2019 od 18h
Kde? u hlavní brány (zastávky busu 129/318)

Máme pro Vás připraveny: buřty, chleba, sudové pivo, živou hudbu.

Uvítáme, když si přinesete: nealko nápoje, vše co sami rádi opékáte (chleba, jablka, sýr, apod.), vlastní sklenice na pivo, židli nebo podsedák, prut na opékání a

DOBROU NÁLADU, CHUŤ POPOVÍDAT SI A STRÁVIT PŘÍJEMNÝ VEČER


Jan Molič publikováno 20. 9. 2019 v 19:20

Vyhazuje vám sekačka/pila/drtička jistič?

Po výměně elektroměrů a jističů nemohou někteří zahrádkáři používat sekačky, pily nebo drtičky. Je to proto, že tyto spotřebiče způsobují při startu proudové špičky. Naštěstí existuje levné řešení.

Namontovat silnější jističe ani jističe v kategorii C není možné - neprošly by revizí. Jističe, které máme, by však měly stačit do příkonu 2400 W. Problém je obvykle jen vysoký odběr proudu při startu motoru.

Buď lze koupit hotový omezovač náběhového proudu, například tento za 1200 Kč, https://www.conrad.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-612-44-16-a-3680-w.k622412 a nebo lze vyrobit něco podobného podstatně levněji:

Celá věc spočívá v součástce, která se jmenuje NTC termistor. Dá se koupit v prodejně GMelectronic u metra Křížíkova za 70 Kč. Konkrétně typ NTC 10 či silnější, pokud by ho měli. Viz též www.gme.cz. Termistor se připojí do série se spotřebičem. Na obrázcích je ukázka, jak vyrobit speciální prodlužovačku, v jejíž zásuvce je termistor namontován. Spotřebič se připojí přes tuto prodlužovačku a měl by fungovat. Zapotřebí je pouze kabel, zásuvka, termistor a dílek svorkovnice ("čokolády"). Kdyby měl někdo zájem o smontování, nechť se ozve předsedovi.


Jan Molič publikováno 26. 4. 2019 v 12:16

Regulace vody a zákaz pálení ohňů

Regulace vody a zákaz pálení ohňů

Že je sucho, nemusíme zdůrazňovat. Někteří naši členové by si však měli uvědomit, že je tudíž nutno šetřit s vodou, a už vůbec ne s ní napouštět bazény. Opět se přitom najdou ti, kteří zákaz porušili. A další, kteří pálí ohně, přestože od 20. dubna platí zákaz po celé Praze.

Na sobotní Výroční členské schůzi (pokud se k tomu ovšem vůbec dostaneme), bychom rádi nechali schválit nový Řád vodního hospodářství. Ten počítá s tím, že od roku 2020 budou zakázány bazény větší než 1,5 m3. Je nutno si uvědomit, že jsme primárně zahrádkářská kolonie, nikoli rekreační osada. Vůbec přitom nejde o to, kolik vody kdo spotřebuje; zda ten, kdo zalévá nebo ten, kdo se v ní koupe. Prostě jsme zahrádkáři. Město nás nebude tolerovat, když se v kolonii budou lidé pouze slunit a koupat!

Další věcí je nespolehlivost některých členů. Loni se odsouhlasilo, že se bazény nebudou napouštět zálivkovou vodou. Přesto se již našli ti, kteří zákaz porušili. Je to velmi nespravedlivé vůči jiným, kteří si nechali vodu dovézt. Také kvůli tomu už bylo nutno zavést regulaci vody. Ta by přitom měla teoreticky vystačit pro 140 zalévajících zahrádkářů každý - jenže nestačí! Takhle to prostě nejde.

A nakonec pálení ohňů. Byly na nás podány už dvě stížnosti ze strany obyvatel sídliště. Od 20. dubna přitom platí zákaz rozdělávání ohňů po celé Praze.

Je nutno si uvědomit, že zahrádky máme v pronájmu, nikoli ve vlastnictví. Platí tudíž nějaká pravidla a ta je nutno dodržovat.


Jan Molič publikováno 23. 3. 2019 v 20:00

Novinky v kolonii

Novinky v kolonii

- Jak jsme avizovali, je zakázáno napouštět bazény zálivkovou vodou. Nový řád vodního hospodářství bude schválen na nadcházející výroční schůzi. Dejte mi však vědět, pokud byste měli zájem o
dovoz vody; objednala by se cisterna a pak by se cena rozpočítala mezi zájemce. Pomohl by někdo s organizací?

- Výroční členská schůze by se měla konat 27.4. Pozvánky s vyúčtováním dostanete minimálně 14 dní dopředu. Letos bude možno si vyúčtování vyzvednout také v kanceláři, aby se ušetřilo poštovné
. Info bude vyvěšeno.

- Druhá etapa výměny elektroměrů bude probíhat, jakmile to počasí dovolí. V první etapě bylo loni rekonstruováno 23 skříní za 149586 Kč. Zbývá 19 skříní. Na každou etapu vybíráme zálohu 1000
Kč. Nespotřebované peníze budou samozřejmě vráceny příští rok ve vyúčtování poplatků.

- Letos budeme konečně realizovat přeložku vodovodu na hřišti ZŠ (akce za cca 130 tisíc Kč). Musíme také začít s legalizací tohoto vodovodu, který dosud není v katastru. Legalizace potrubí vy
jde přibližně na 400 tisíc Kč. Je tudíž zřejmé, že bude nutno vybírat také mimořádnou zálohu. Je to však nezbytné, neboť jinou vodu nemáme a zároveň by byla škoda, kdybychom se tohoto pramene
vzdali. Loni se ukázalo, že tekl vydatně i za velkého sucha. Navíc do budoucna uvažujeme o posílení tohoto vodního zdroje přečerpáváním další vody, která zatím odtéká rovnou do Vltavy.

- Hodláme vytvořit rezervní přípojku pitné vody, například kvůli možné havárii na potrubí vodovodu. Je nutno si uvědomit, že mu je 30 let, a tudíž lze očekávat problémy. Rádi bychom výhledově
také přesunuli nádrže užitkové vody jinam, protože platíme za pronájem pozemku pod nimi 40 tisíc Kč ročně. Tyto ušetřené peníze by bylo mnohem lepší použít třeba na opravy toho vodovodu.

- Byli jsme vyzváni městem, abychom upravili okolí vodárny v Belvederu (úklid kamení na svahu, oprava kamenné zídky). Bude se konat brigáda, která bude spojena s exkurzí do vodárny. Detaily u
přesníme.

- Dále se 6.4. bude konat akce úklid Zbraslavi. Akci organizuje Okrašlovací spolek a my se přidáme úklidem okolí naší kolonie (pak volitelně s nimi úklidem okolí Lidlu). Nakonec bude grilován
í. Detaily taktéž upřesníme.

- Opět přišla nabídka repasovaných 1000litrových IBC nádrží za 1600 Kč/ks. Loni se cena vyšplhala kvůli suchu přes 2500 Kč, tak neváhejte. Nádrže od tohoto dodavatele byly vždy čisté a v dobr
ém stavu. Pán si účtuje dopravné 400 Kč, které by se stejně jako loni rozpočítalo mezi zájemce. Poznamenávám, že tyto nádrže není třeba na zimu vypouštět, čtyři roky testuji, že zamrzá pouze
kohout, ale nádržím se jinak nic nestane - tudíž máte vodu na jaře, i když ještě neteče.

- Ve věci žaloby uživatelů pozemku "300" se konalo již druhé soudní líčení. Bylo opět odročeno na 27.5. 13h v budově Městského soudu, č. dveří 364, 3. patro.

- O dalších věcech budeme informovat. Je toho hodně, jenže nejsou lidské kapacity. Aktuálně hledáme ekonoma, údržbáře nebo někoho, kdo by osadil nové sloupky plotu za rozumnou cenu. Snažíme s
e udržet poplatky co nejníže, ovšem je otázkou, jak dlouho to ještě půjde. Je mnoho věcí, které by potřebovaly opravit a zlepšit, jenže málo lidí, kteří by byli ochotni něco dělat navíc. Má n
ěkdo chuť jít do výboru? Akutně potřebujeme také lidi do kontrolní komise.

Přeji pěkný začátek sezony,
Jan Molič


Jan Molič publikováno 23. 3. 2019 v 19:41

Předběžná opatření pro nakládání s vodou

Předběžná opatření pro nakládání s vodou

Vážení přátelé,

v poslední době dochází k porušování Osadního řádu naší základní organizace a k plýtvání závlahovou vodou. Řada zahrádkářů ustanovení Osadního řádu trvale nerespektuje a naše zahrádkářská kolonie je postavena před stále složitější otázku řešení zásobování užitkovou vodou pro zálivku. Výbor ZO, s ohledem na dlouhodobé nepříznivé předpovědi počasí, kdy i letošní rok má patřit mezi mimořádně suchá a horká období, do doby schválení „Provozního řádu vodního hospodářství“, rozhodl, podle § 27, odstavec 5, písmeno d) Stanov ČZS z.s., v souladu s čl. III, odstavec 3.6, Osadního řádu o následujících předběžných opatřeních:

Výbor do schválení a nabytí účinnosti výše citovaného předpisu stanovuje následující pravidla vodního hospodaření v zahrádkářské osadě:

 1. pro zalévání zahrádek slouží užitková voda, jejíž regulaci dodávek si Výbor v případě sucha, havárie, nebo plánovaných oprav předmětného interního vodovodního řadu, vymiňuje,

 2. dle našich pravidel není v naší zahrádkářské osadě dovoleno zalévání zahrádek „podmokem“a používání užitkové vody k jiným účelům než k zalévání zahrádek, dešťovou vodu lze používat pouze na závlahu, mytí nádobí (čl. III, odst. 3.7 Osadního řádu),

 3. za bazény podléhající povolení Výboru ZO se považují veškeré nadzemní dočasné nádrže sloužící k rekreaci, jejichž objem překračuje 200 litrů, dále jen bazény,

 4. pokud uživatel zahrádky chce na své parcele využít k rekreaci bazén, je povinen do konce měsíce dubna příslušného kalendářního roku předložit Výboru písemnou žádost o provozování bazénu, opatřenou jménem a příjmením, s číslem zahrádkářské parcely. V žádosti se zahrádkář zaváže předmětný bazén napustit vodou, kterou si nechá pro tento účel dovézt z jiného zdroje vody, než kterým disponuje zahrádkářská kolonie,

 5. o žádosti Výbor rozhodne na svém nejbližším zasedání. Pokud nebude moci z důvodu vyšší moci rozhodnout bezodkladně, vyrozumí o tom žadatele. Žadatele vyrozumí Výbor písemně o povolení požadovaný bazén provozovat nebo o zamítnutí žádosti. Nevyjádří-li se Výbor do 30 dnů od doručení žádosti, považuje se žádost za kladně vyřízenou. Žadatel však musí i tak při provozu bazénu respektovat ostatní zde stanovená pravidla. Pro zamítnutí žádosti musí Výbor uvést kvalifikovaný důvod. Dovoz vody může zahrádkář realizovat až po udělení souhlasu Výborem,

 6. bazény, pro které zahrádkář předmětný souhlas od Výboru ZO ČSZ nezíská, nebo o něj nepožádá, nesmí být napuštěny,

 7. Výbor a jeho kontrolní orgán je oprávněn za účelem kontroly dodržování výše uvedených režimových opatření, vstupovat na pozemek uživatele a požadovat po uživateli k nahlédnutí doklad o původu vody v bazénu,

 8. bazény používající chemickou recyklaci vody není možné volně vypouštět na pozemky zahrádkářské osady bez atestu o neškodnosti vody. Bez tohoto atestu lze vodu v bazénu, kde byly použity chemické látky (dezinfekce), vypustit až po zahrádkářské sezóně. Bude-li nutná výměna v průběhu sezóny, je nutné kontaminovanou vodu nechat odčerpat a vyvézt mimo zahrádkářskou osadu jiným, vhodným a bezpečným způsobem,

Poznámka:

Žádosti o provozování bazénu lze předkládat Výboru ZO, buď písemnou formou, nebo elektronickou cestou e-mailem. E-mailová adresa je uvedena na webových stránkách ZO. Výbor pro veřejnou kontrolu zveřejní na vývěsce čísla parcel, kterým žádostem vyhověl. Zamítnutí sdělí žadatelům stejnou cestou, jakou o napuštění bazénu požádali, s uvedením důvodu nevyhovění.

Ve Zbraslavi dne 14.3.2019

výbor ZO ČZS


Jan Molič publikováno 24. 9. 2018 v 12:48

Zahájena první etapa výměny elektroměrů

Zahájena první etapa výměny elektroměrů

Prosíme členy, kteří mají elektroměr, aby neprodleně uhradili první splátku ve výši min. 1000 Kč na účet osady. (Na letošní členské schůzi byly odhlasovány celkem 2000 Kč za výměnu elektroměrů, která se uskuteční letos a příští rok.) č. účtu  2901236933/2010, variabilní symbol = číslo zahrádky.

V rozvodných skříních budou vyměněny elektroměry typu "Křižík" za digitální, dále všechny jističe a skříně budou zaplombovány. Jelikož je skříní 52 a rekonstrukce jedné vyjde na cca 8500 Kč, jde o částku, kterou nelze pokrýt z plateb do fondu oprav. Přesto je to částka velmi nízká oproti konkurenčním nabídkám - v podstatě poloviční - a dříve či později by se výměna stejně musela udělat.

Důvodem výměny je ale především fakt, že současné elektroměry jsou jednak poruchové a jednak neměří spolehlivě. Dochází kvůli tomu ke značným rozdílům vůči tomu, co naměří centrální elektroměr PRE.

Letos bude rekonstruováno 25 skříní, příští rok zbytek. Letos tedy od Vás budeme pořebovat 1000 Kč a příští rok dalších 1000 Kč. Neproinvestované peníze budou samozřejmě vráceny.


Jan Molič publikováno 8. 8. 2018 v 14:36

Oprava prameniště a lepší regulace vody

Oprava prameniště a lepší regulace vody
Oprava prameniště a lepší regulace vody
Oprava prameniště a lepší regulace vody

Minulý týden jsme našli hlavní trubku, která rozvádí vodu ze zásobních nádrží. V dohledné době na ni bude nainstalováno regulační šoupě, které by mělo umožnit "odříznout" přibližně spodní polovinu kolonie od vody. Voda by se tak měla dostat k horní polovině, tedy zahrádkám 100 až 200. Samozřejmě až v praxi se ukáže, do jaké míry to bude fungovat.

Byl také opraven únik vody u pramene. Práce ještě není hotova, avšak už nyní přitéká o něco více vody.

Ukazuje se, že ačkoli je sucho, pramen stále vydatně teče; odhadem určitě 2 m3 za hodinu. To je velmi dobré a vnáší to další argumenty do diskuse k tomu, co dál se zajištěním závlahové vody. Momentálně zjišťujeme, kolik by stály nové rozvody pitné vody, abychom měli co porovnávat. Pitná voda má však své pro i proti, a zejména s ohledem do budoucna bude jistě upřednostňováno, aby nebyla používána k zálivce. Je nutno to také zvážit.

Až se ukáže, na kolik pomohlo nové regulační šoupě a bude znám odhad ceny rozvodů pitné vody, uspořádáme setkání u pramene. Tam bychom vás seznámili s klady i zápory jednotlivých variant.


Jan Molič publikováno 12. 7. 2018 v 19:06

Soudní jednání ohledně neplatnosti Výroční členské schůze r. 2017, potažmo sporu s uživateli pozemku "300"

Soudní jednání ohledně neplatnosti Výroční členské schůze r. 2017, potažmo sporu s uživateli pozemku "300"

Dne 16.8. od 9:30 se koná soudní jednání u Městského soudu v Praze 2, se sídlem Slezská 9 v místnosti č. dveří 362 (3. patro). Jde o výsledek žaloby ze strany uživatelů pozemku "300", kteří napadají platnost loňské výroční členské schůze (kde bylo odsouhlaseno, že není zájem prodávat pozemek "300"). Na jednání jste zváni!


Jan Molič publikováno 7. 6. 2018 v 09:31

Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad

9. a 10. června také u nás proběhne Víkend otevřených zahrad. Jedná se o akci, která, podobně jako Noc muzejí, zpřístupňuje nejrůznější zahrady.

Součástí bude i malé občerstvení; konkrétně chceme zkusit první grilování a posezení v prostoru před zasedačkou u hlavní brány. Všichni jste tam vítáni! „Erární“ špekáčky zajistíme, taktéž čaj a kávu.

Kdokoli byste měli chuť podílet se na organizaci, dejte vědět na tel. 777897567. Stačilo by třeba, kdybyste byli ochotni ukázat svoji zahrádku, případně povykládat něco o problémech při pěstování a podobně.

Komentované prohlídky:
SO 10:00, 13:00, 15:30
NE 10:00, 11:30, 14:30


Viz web akce www.vikendotevrenychzahrad.cz

(pro více info klikněte na zmenšeninu letáku)


Jan Molič publikováno 27. 5. 2018 v 09:11

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad.

Výzkum probíhá ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy a jeho výsledky budou použity ke zpracování koncepce rozvoje zahrádkových osad v Praze.

Výsledky budou součástí Generelu zahrádkových osad, proto Vám vděční za jeho případné rozšížení i mezi další osady.

 

 

 

Možnost jak vyplnit:

a) online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndUdnm1fK-93NEVpmaEJNEziVYjgAdtHBYpeoYuPJnvDA1w/viewform

b) v papírové podobě, verze pro tisk ZDE

Dotazník je anonymní, ale uvádí se v něm název kolonie. Bylo by tudíž dobré, kdyby právě od nás, ze Zbraslavi-Kamínky, došlo co nejvíce vyplněných dotazníků. Může nám to pomoci do budoucna.

Pokud jste vyplnili dotazník v papírové podobě, který byl rozdáván na Výroční členské schůzi, můžete jej doručit buď na adresu na něm uvedenou nebo ho přeložený vhoďte do schránky na naší kanceláři u hlavní brány.


Jan Molič publikováno 16. 5. 2018 v 22:00

Pár technických detailů k rozvodu užitkové vody a možné řešení

Pár technických detailů k rozvodu užitkové vody a možné řešení

Regulace byla a je prováděna pouze tak, že je voda zastavena úplně po několik dní a pak je v daný čas puštěna. Toto je prováděno otevřením tří šoupat, která jsou na obrázku označena zeleně (klikněte na obrázek pro větší zobrazení) .

Jelikož je celá kolonie ve svahu, voda začně přirozeně proudit nejdříve dolů. Je evidentní, že tento způsob regulace mnoho neřeší - než se voda dostane k výše položeným zahrádkám, trvá to přes půl hodiny (až se zaplní spodek, a navíc tam musí být menší odběr než kolik vytéká z nádrží). Jenže v tu chvíli, tedy okolo 18:45 jsou nádrže téměř prázdné, takže nahoře voda teče jen pár minut. V období sucha totiž klesá vydatnost pramene a při regulaci 3x týdně se nádrže naplní jen z poloviny.

Řešením by bylo, umístit další šoupě někam do poloviny kolonie na hlavní potrubí (na obrázku označeno červeně). Tím by šlo uzavřít vodu do celé spodní části kolonie, takže by ji výše položené zahrádky dostaly přednostně. Regulace by se pak prováděla tak, že by dva dny bylo šoupě uzavřeno (vodu by měly výše položené zahrádky) a dva dny by bylo otevřeno (voda by tekla do nižších poloh).

Toto řešení hodláme realizovat co nejdříve. Zatím jsme alespoň objevili šoupě pro úplný spodek kolonie (označeno modře), které jsme trochu "přiškrtili". Zdá se, že to pomohlo a nahoru už alespoň něco doteče.

Současný systém prostě neumožňuje lepší regulaci. Pak jsou tam ovšem šoupata pro jednotlivé uličky, jenže ta se nalézají kdesi na zahrádkách, a tudíž nejsou vhodná pro častou manipulaci.

Dříve se to řešilo ještě tak, že se voda pouštěla jen jednou týdně, takže se mezitím stihly zásobní nádrže napustit celé (nikoli jen z poloviny, jako když se voda pouští 3x týdně). Jenže to taky není systémové řešení. To regulační šoupě (červené) je opravdu asi jedinou možností, jak konečně zajistit vodu pro všechny.

 


Jan Molič publikováno 16. 5. 2018 v 19:30

Dorazila první várka IBC nádrží

Dorazila první várka IBC nádrží

Jsme rádi, že jste využili možnosti hromadného objednání 1000litrových IBC nádrží. Dnes dorazila první várka, zbytek v průběhu 14 dnů.

tip: nádrže je možno zaizolovat polystyrenem nebo je navíc částečně zapustit do země -> pak je nemusíte na zimu vypouštět
Podle letošních zkušeností nádrž vydržela zimu i bez izolace a  jediné co zamrzlo, byl výpustní kohout (přežil to). Doporučuje se také do nádrže vhodit částečně napuštěné a uzavřené PET láhve, prý to pomůže.


Jan Molič publikováno 11. 5. 2018 v 11:25

Proč je elektřina ve vyúčtování 07/2016 až 07/2017?

Proč je elektřina ve vyúčtování 07/2016 až 07/2017?

Množí se dotazy, proč je ve vyúčtování elektřina za období 07/2016 až 07/2017.

Samozřejmě to je špatně. Tedy, částečně:

Jde o to, že PRE dělá odečty elektřiny k 7. měsíci. Když se počítá celková spotřeba kolonie, jsou to rozdíly mezi fakturami 07/2016 a 07/2017. Z toho se pak vypočítá také cena 1 kWh. Odečty elektřiny dílčích elektroměrů se však provádějí koncem října. Správně to tedy mělo být 10/2016 až 10/2017 (myšleno konec října).

Od příštího roku chceme vyúčtování elektřiny sladit s kalendářním rokem. Proto jsme si již nechali udělat mimořádnou fakturaci k 31.12.2017. Letos jsme to ještě nechali tak, jak se to dělávalo. 31.12.2018 provedeme další mimořádnou fakturaci, a navíc uděláme odečty elektroměrů také ke konci roku.


Jan Molič publikováno 9. 5. 2018 v 16:15

Stav řešení dodávky závlahové vody

Stav řešení dodávky závlahové vody

Letošní rok je jiný z toho důvodu, že sezona začala předčasně a naráz. To způsobilo, že si hodně lidí začalo plnit nádrže a bazény už v dubnu. Jiné roky, kdy jaro bylo jarem, problém tohle nebyl - ostatně naplnit si malý bazén na jaře je povoleno. Pramen dosud teče vydatně.

V létě bývá situace podobná, ale má jiný důvod. V tu dobu bývají nádrže i bazény již napuštěny, ale naopak klesá vydatnost pramene. Výsledek je stejný - nedostatek vody.

V obou případech jde o to, že kolonie je na kopci, takže voda teče přednostně do spodních částí.

V současnosti regulace spočívá v tom, že se voda buď pustí do celé kolonie a nebo úplně uzavře. To skoro nefunguje. Smysl by měl regulační ventil někde uprostřed kolonie (např. na úrovni WC), který by uzavíral celý spodek. Regulace vody by pak spočívala v otvírání a zavírání tohoto ventilu (pouštění vody hořejšku a spodku).

Dobrá zpráva je, že o víkendu objevil náš vodohospodář ventil, kterým lze částečně regulovat spodní část kolonie - to se již stalo a zdá se, že voda se dostala i do vyšších partií (ventil však funguje jen pro malou část, a tak je otázkou, zda to bude stačit).  Včera jsme objevili další ventily pro jednotlivé uličky zvlášť. Ty se však nacházejí na zahrádkách a byly by pro častou regulaci nepraktické.

Spíše tedy uvidíme, zda stačí ten objevený ventil a pokud ne, nainstalovali bychom elektronicky řízený někde v polovině kolonie.

Vodu budeme i nadále regulovat, ale jen tak, aby se zajistilo, že budou plné zásobníky v následující dny a hodinu:

 

út, čt, so 18 h

 

Jinak vodu necháme puštěnou.


Jan Molič publikováno 7. 5. 2018 v 13:06

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

v sobotu 26.5.2018 v Černém divadle J. Srnce , začátek od 9h, prezence od 8h.


Jan Molič publikováno 4. 5. 2018 v 13:03

Nabídka nádrží na vodu

Nabídka nádrží na vodu

Organizujeme nákup 1000litrových IBC nádrží. Cena 1500 Kč nádrž na dřevěné paletě, 1600 Kč s pozink dnem. Doprava 500 Kč se pak rozpočítá na všechny, kdo si objednají.  Na zájemce budeme čekat do pondělka 7.5.2018 včetně. Kontakt: 777897567


Jan Molič publikováno 4. 5. 2018 v 11:02

Regulace vody

Regulace vody

Vzhledem k vysoké spotřebě vody a na základě požadavku některých členů jsme nuceni začít s regulací vody.

argument pro regulaci: Jsme na kopci, a tudíž voda stéká přednostně do nižších částí kolonie, takže výše položené zahrádky nemají vodu vůbec.

argument proti regulaci: Když se řekne, že voda poteče mezi 18-19 hodinou, lidé zapomenou zavřít kohoutky (či je záměrně nechají otevřené). Výsledkem je, že mezi 18-19 hodinou výše položené zahrádky opět nemají vodu. Tím spíše si pak lidé stěžují, protože voda téci měla, ale neteče ani mezi tou 18-19 hodinou ani jindy v týdnu. Naopak když se nereguluje, teče alespoň mimo špičku. (zkušenosti z praxe)

Bylo rozhodnuto, že regulovat vodu budeme.

Věc by vyřešilo, kdyby šlo  jednotlivé uličky regulovat zvlášť. Instalace regulačních kohoutů bude asi nevyhnutelná, protože spotřeba vody je obrovská. Nahoře máme pět čtyřicetikubíkových nádrží (dohromady zásobu asi 180 kubíků vody) a tato zásoba bývá spotřebována během jediného dne! Trvá přitom pět až sedm dní, než se nádrže doplní. Teď je sucho, ale nic by na tom nezměnilo ani kdyby z pramene přitékalo dvakrát více vody.

V současnosti existují dvě řešení:
1) šetřit s vodou
2) pořídit si nádrže, zachytávat vodu ze střechy a doplňovat je tehdy, když voda teče

Kdo by měl zájem o pořízení 1000litrové IBC nádrže (ty hranaté v kleci), prodává je jeden pán za asi 1500 Kč/ks. Kdyby se nás sešlo víc, byl by je ochoten dovézt zdarma. V případě zájmu volejte na 777897567, zkusíme to zorganizovat.


Jan Molič publikováno 13. 4. 2018 v 21:32

Zastupitelstvo MČ Zbraslav schválilo návrh změny Územního plánu

Zastupitelstvo MČ Zbraslav schválilo návrh změny Územního plánu

Jak možná víte, zatím je naše kolonie v Územním plánu vedena jako "zahrádkářská osada/rezerva pro výstavbu". Právě tato rezerva pro výstavbu by měla být vyškrtnuta. Zároveň by se do Metropolitního plánu (který nahradí někdo okolo roku 2022 současný Územní plán) měla dostat parcela zahrádek "400" též jako zahrádkářská osada. Prostě tak, aby bylo celé současné území zahrádkářské kolonie vedeno pouze jako zahrádkářská osada. Samozřejmě než začne Metropolitní plán platit, bude se konat ještě mnoho kol připomínek. Přesto nám zastupitelstvo dalo další signál, že s námi, jakožto zahrádkářskou kolonií, do budoucna počítá. Také proto letos hodláme realizovat finančně náročné projekty. Vztahy s Městskou částí jsou v současnosti velmi dobré.

 


Jan Molič publikováno 29. 3. 2018 v 12:37

Zažádejte si o kompostér zdarma

Zažádejte si o kompostér zdarma

Na stránkách ZDE je možno vyplnit formulář a zažádat o kompostér zdarma. Ještě zbývá 150 ks kompostérů.

 • jako adresu vyplňte ulici Nad Kamínkou 1
 • do poznámky zadejte, že jde o zahrádkářskou kolonii Kamínka, kde nejsou čísla popisná ani evidenční
 • jako číslo pozemku zadejte parcelu 2873/1 (zahrádky 1-202) nebo 2874/119 (zahrádky 301-332) nebo 2868/2 (zahrádky 401-415)


Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:43

Kontejner na bioodpad 14.4.

Kontejner na bioodpad 14.4.

Kontejner na bioodpad bude přistaven za zahr. kolonií (na "parkovišti") 14.4. mezi 8-10 hodinou.


Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:30

Zveme vás na zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav

Zveme vás na zasedání zastupitelstva MČ Zbraslav

Jednat se bude o změně návrhu Metropolitního plánu. Byli bychom rádi, aby byla naše kolonie v plánu zanesena celá jako zahrádkářská osada. Jde o bod č. 8 programu schůze zastupitelstva.


Jan Molič publikováno 27. 3. 2018 v 14:17

Užitková voda poteče od 7.4.

Užitková voda poteče od 7.4.

Tak nám to prasklo, ale už je to zase opraveno. Provoz užitkové vody bude tedy zahájen 7.4.


Jan Molič publikováno 15. 3. 2018 v 15:45

Pozvánka na přednášku o zahradní a krajinné architektuře 21.3.

Pozvánka na přednášku o zahradní a krajinné architektuře 21.3.

Koná se v 15:45 na Katedře zahradní a krajinné architektury, budova MCEVII (6. patro od výtahů vpravo).

Před budovou je možno zaparkovat. U vjezdu se závorou říct, že jdete na Katedru zahr. a krajinné architektury.

Po přednášce můžeme jít na podvečerní procházku do naší krásné výukové zahrady Libosadu.

Těším se na viděnku a zdravím
Lucka Mia


Jan Molič publikováno 15. 3. 2018 v 12:37

Co je nového a co chystáme letos

Co je nového a co chystáme letos

Hodláme uskutečnit dva finančně náročné projekty:

 

- Prvním je zanesení vodovodu zálivkové vody (včetně vodárny v Belvederu) do katastru. Vodovod v současnosti jakoby oficiálně neexistuje, a tudiž je riziko, že bychom mohli o vodu v budoucnu přijít.

 

- Druhým projektem je výměna elektroměrů za digitální. Cílem je, aby nedocházelo k rozdílům ve spotřebě elektřiny naměřené na hlavním elektroměru PRE a podružných elektroměrech.

Oboje se samozřejmě vyplatí až z dlouhodobého hlediska. Nepředpokládá se tudíž, že bychom měli jako kolonie v dohledné době končit. Vztahy s městem jsou nyní na velice dobré úrovni, dokonce v návrhu Metropolitního plánu je kolonie zanesena již jako zahrádkářská osada (bohužel ne úplně celá; momentálně na tom ale pracujeme).

 

Kromě toho stále nebyla provedena výměna potrubí vodovodu na hřišti ZŠ, což se mělo stát již loni, ale město dosud nevybralo firmu. Poněvadž se také čeká na účetní závěrku, uvidíme, kolik si toho budeme vůbec moci dovolit a zda třeba tu výměnu elektroměrů neuděláme na etapy. Voda je pro nás prioritní.

 

Jako loni se budeme snažit o přistavení kontejnerů na bioodpad. Také zamýšlíme objednat štěrk na vyspravení cest (kdo bude chtít, tak si poté cestu u zahrádky vyspraví svépomocí). Bylo by fajn, kdyby se našly i prostředky na zpevnění prostoru okolo WC a opravu plotu – ovšem to až podle finanční náročnosti výše zmíněných projektů.

 

Město nám dále přislíbilo, že bychom mohli využívat prodejní stánek na tržišti a mít možnost prodávat tam přebytky. Možná bychom také mohli pořídit pár skládacích stolů a udělat posezení s možností prodeje přebytků u hlavní brány? Záleží na lidech ochotných se na tom podílet.

 

No a pak jsou tu nepříjemné věci, jako běžící soudní spor s uživateli pozemku „300“, který pořádně ještě ani nezačal - ale tím jsem opravdu končit nechtěl.

 

Takže přeji hezký začátek jara!

 

předseda

 

P.S. Schůze se uskuteční někdy v půlce/koncem dubna. Pozvánky s vyúčtováním dostanete jako obvykle poštou. Bude v nich také heslo pro webové stránky.

 


Jan Molič publikováno 12. 3. 2018 v 10:44

Příští schůze výboru 20.3.2018

Příští schůze výboru 20.3.2018

Příští schůze výboru se koná 20.3.2018, tentokrát od 18:00, nikoli 17:30!


Jan Molič publikováno 9. 2. 2018 v 11:11

ZMĚNA: Příští schůze výboru 21.2.2018

ZMĚNA: Příští schůze výboru 21.2.2018

Příští schůze výboru se bude konat 21.2.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány), tedy ve středu a nikoli v původně avizovaný čtvrtek.


Jan Molič publikováno 15. 12. 2017 v 09:34

Letošní úroda

Letošní úroda
Letošní úroda

Ovoci se letos sice nedařilo, zato se povedly jiné pěkné kousky. Například tato 27kilová dýně pana Václava Vondry. Pokud máte také nějaké zajímavé foto, zašlete je na mail jan.molic @ 1984.cz, umístíme ho do galerie na stránkách.


Jan Molič publikováno 14. 12. 2017 v 19:12

Schůze výboru 11.1.2017

 Schůze výboru 11.1.2017

Příští schůze výboru se bude konat 11.1.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 14. 12. 2017 v 16:29

Schůze výboru 14.12.2017

Schůze výboru 14.12.2017

Příští schůze výboru se bude konat 14.12.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 20. 11. 2017 v 17:30

Schůze výboru 23.11.2017

Schůze výboru 23.11.2017

Příští schůze výboru se bude konat 23.11.2017 od 17:30 v kanceláři ZO (buňka u hlavní brány).


Jan Molič publikováno 12. 10. 2017 v 10:37

Kontejnery na bioodpad 21.10. a 4.11. 2017

Kontejnery na bioodpad 21.10. a 4.11. 2017

Letos budou opět díky spolupráci s MČ Zbraslav přistaveny kontejnery na bioodpad.

21.10. u hlavní brány (u autobusové zastávky) od 9:00 a dále 4.11. za kolonií na "parkovišti" od 9;00.

Do kontejnerů můžete naházet větve, trávu, prostě cokoli, co je zkompostovatelné. Výjimku tedy tvoří tlusté kmeny, které firma nevezme.


Jan Molič publikováno 12. 10. 2017 v 10:36

Uzavření vody 30.10.

Uzavření vody 30.10.

K plánovanému uzavření vody dojde 30.10., v případě hrozících mrazů dříve.


Jan Molič publikováno 8. 10. 2017 v 10:57

Stav řešení užitkové vody a prameniště

Stav řešení užitkové vody a prameniště

V dohledné době proběhne geometrické zaměření vodovodu užitkové vody z Belvederu. Cílem je, zanést vodovod do katastru.

Dále zamýšlíme revitalizovat prameniště v Belvederu. Jednak je potřeba jej zabezpečit proti vandalům, kteří nám letos ucpávali přítok, jednak obnovit nefunkční drenáže. Koncem listopadu bude proveden hydrogeologický průzkum, který navrhne konkrétní postup prací. Ten poté představíme městu ke schválení (úpravy v Belvederu byly financovány z evropských fondů, tudíž tam není možno jen tak kopat).

 


Jan Molič publikováno 8. 10. 2017 v 10:38

Jak je to s těmi elektroměry?

Jak je to s těmi elektroměry?

Poptali jsme několik firem a ukázalo se, že výměna elektroměrů bude finančně náročnější. Rozvaděčů je 50 a předělat jeden by vyšlo na cca 15.000 Kč.  Vzhledem k tomu, že je elektroinstalace 30 let stará, bude nutno vyměnit celé jejich vnitřky (nové DIN lišty, jističe). Stejně je to ale nevyhnutelné.

Rozhodli jsme se proto, že uděláme následující:

1. odpojíme zásuvky 400V, aby se na ně nebylo možno načerno připojovat (hotovo)
2. uzamkneme přístup ke kabelům
3. kontroly a odečty budeme provádět často, navíc také v zimě;  budeme také porovnávat odběry s celkovým stavem na elektroměru PRE a v případě, že čísla nebudou sedět, budeme hledat příčinu
4. zkusíme předělat jeden rozvaděč, abychom zjistili reálnou náročnost
5. vadné elektroměry (Křižík) budeme již nahrazovat digitálními; je však nutno vybrat vhodný typ a značku, aby do budoucna nevnikl mix nekompatibilních technologií; existují totiž digitální elektroměry, které umějí data bezdrátově posílat a přitom komunikují mezi sebou


Jan Molič publikováno 3. 10. 2017 v 10:44

Víte o někom, s kým by stálo za to udělat rozhovor?

Víte o někom, s kým by stálo za to udělat rozhovor?

Určitě v naší kolonii existují lidé, kteří mají mnohaleté pěstitelské zkušenosti, jsou pamětníci a mají staré fotografie, nebo jsou jinak něčím zajímaví. Rádi bychom s nimi udělali rozhovor.

Ozvěte se nám!


Jan Molič publikováno 20. 9. 2017 v 21:48

Máme nové stránky!

Máme nové stránky!

Konečně  se podařilo zprovoznit nové stránky. Ty by měly napomoci lepší informovanosti a umožnit, aby se více lidí mohlo zapojit do dění v kolonii.


Dostávat novinky e-mailem

Chcete dostávat novinky z naší zahrádkářské osady e-mailem?

Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.