gabru publikováno 16. 5. 2022 v 14:23

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2022

Srdečně zveme na každoroční akci, nezbytnou pro řádný chod naší osady, v sobotu 13. května 2023, od 9:00 (prezence od 8:00)

Přijďte s námi strávit dvě hodinky v příjemném prostředí zrekonstruovaných prostor bývalého Černého divadla, nyní opět TJ Sokol Zbraslav. Budeme rádi, když si uděláte čas, případně použijte plnou moc pro svého náhradníka, pokud se vám termín opravdu nehodí. Je možné zplnomocnit i někoho přímo z výboru. Vzory plných mocí jsou k dispozici v obálce na stolku u kanceláře nebo na webu zde, https:// .

Všechny dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách osady www.zahradkarizbraslav.cz Pro případné dotazy/potvrzení účasti volejte tajemnici na 776 735 915.

Program:

 1. Zahájení: zjištění prezence a schválení programu schůze - volba návrhové komise - volba volební komise - volba zapisovatele
 2. Zpráva o činnosti výboru a celé ZO ČZS od minulé výroční členské schůze
  • Projednání a hlasování
 3. Zpráva o hospodaření, čerpání rozpočtu 2021
  • Projednání a hlasování
 4. Schválení plánu činnosti podložený návrhem rozpočtu organizace na rok 2022 - Projednání a hlasování
 5. Zpráva kontrolní komise
  • Projednání a hlasování
 6. Převedení zisku z členských známek do fondu oprav - Projednání a hlasování
 7. Pokračování v akci legalizace a rekonstrukce vodovodu z Belvederu
  • Projednání a hlasování
 8. Navýšení příspěvku do fondu oprav na 1 000 Kč - Projednání a hlasování
 9. Navýšení paušální odměny pro všechny členy výboru o 500 Kč - Projednání a hlasování
 10. Optimalizace počtu členů výboru (snížení na liché číslo)
 11. Diskuse
 12. Usnesení
  • Projednání a hlasování
 13. Závěr a ukončení výroční členské schůze

Těšíme se na setkání!

Dostávat novinky e-mailem

Chcete dostávat novinky z naší zahrádkářské osady e-mailem?

Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.